Aktuality

Trh práce na Slovensku 2019+

Vo štvrtok 6. decembra 2018 sa v Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave uskutočnila konferencia pod názvom „Trh práce na Slovensku 2019+“, ktorej hlavným zámerom, bolo načrtnúť  prognózu budúceho vývoja a analýzu vplyvu politík v tejto oblasti. Konferencia bola organizovaná v rámci projektu APVV (14-0324) „Výzvy spoločenských vied pre tvorbu politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách“.

11.12.2018 / Publikácie

Medzinárodná konferencia programu PIAAC

V dňoch 27. až 29. novembra 2018 sa uskutočnila v Bratislave  5. medzinárodná konferencia programu PIAAC. Organizátorom podujatia bolo OECD v spolupráci s MŠVVŠ SR. Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV na konferencii zastupovali Ivana  Studená, Eduard Nežinský a Gabriel Weibl. Doktorka Ivana Studená, ktorá sa v rámci projektu H2020 ENLIVEN dlhodobo venuje výskumu celoživotné učenia, moderovala úvodnú sekciu bratislavskej konferencie.

10.12.2018 / Konferencie

Konferencia: Prečo ľudia veria nezmyslom?

V stredu 14. novembra sa v budove Centra vedecko-technických informácií uskutočnila konferencia pre verejnosť s názvom Prečo ľudia veria nezmyslom. Organizátormi podujatia boli Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV a PDCS. Okrem výskumníkov z Ústavu experimentálnej psychológie si popularizačnú prednášku pripravili tiež Vladimír Bahna z Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV a Dušan Ondrušek z PDCS.

07.12.2018 / Konferencie

Stretnutie - Enliven Panel Mladých 2018 v Košiciach

Dňa 17. októbra 2018 sa v Košiciach stretli riešitelia projektu Enliven pre Slovensko s predstaviteľmi cieľovej skupiny výskumu - mladými NEET (not in education, employee or training). Za projektový tím Enliven sa na stretnutí zúčastnili vedúca projektu na Slovensku Ivana Studená, riaditeľka CSPV SAV Denisa Fedáková a koordinátorka panelu Zuzana Kožárová. Mládež, resp. špecifickú skupinu NEET zastupovali účastníci národného projektu "Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie".

26.10.2018 / Projekty

RARE - Medzinárodné stretnutie partnerov v Brne

V dňoch  15. – 17.10.2018 sa v Brne konal  4th Steering Committee and 4th Thematic Working Group meeting v rámci projektu Interreg "Changing Discourses, Changing Practises: The Roma as Human Resource (RARE)" Dunajského nadnárodného programu za účasti všetkých projektových partnerov (Slovensko, Česko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko a Maďarsko). Program trojdňového stretnutia bol zameraný hlavne na implementáciu aktivít za uplynulé obdobie, prezentáciu pilotných štúdií za jednotlivé krajiny, či interaktívna diskusia o práci na jednotlivých projektových balíkoch. Posledný deň stretnutia bol venovaný facilitačnému tréningu.

23.10.2018 / Projekty

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62