RARE - Medzinárodné stretnutie partnerov v Brne

V dňoch  15. – 17.10.2018 sa v Brne konal  4th Steering Committee and 4th Thematic Working Group meeting v rámci projektu Interreg "Changing Discourses, Changing Practises: The Roma as Human Resource (RARE)" Dunajského nadnárodného programu za účasti všetkých projektových partnerov (Slovensko, Česko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko a Maďarsko). Program trojdňového stretnutia bol zameraný hlavne na implementáciu aktivít za uplynulé obdobie, prezentáciu pilotných štúdií za jednotlivé krajiny, či interaktívna diskusia o práci na jednotlivých projektových balíkoch. Posledný deň stretnutia bol venovaný facilitačnému tréningu.

Cieľom projektu je meniť pohľad a prax v otázkach začleňovania Rómov na trh práce a hľadať inovatívne riešenia pre začlenenie Rómov na trh práce na Slovensku a v Dunajskom regióne s dôrazom na zamestnanie.

Foto: K. Prais a O. Ficeri

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86