Konferencie

Konferencia - UDRŽATEĽNÉ MESTÁ V KONTEXTE ZMENY KLÍMY

V utorok 16. októbra 2018 sa v Bratislave uskutočnila konferencia Udržateľné mestá v kontexte zmeny klímy. Organizátormi podujatia boli Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Na konferencii Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc. vedúci Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV prezentoval predbežné výsledky  štúdie Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy a technické východiská pre prípravu Akčného plánu  implementácie Národnej adaptačnej stratégie Slovenskej republiky. Štúdia je súčasť konkrétnych opatrení, ktoré Slovenská republika prijíma v boji so zmenou klímy.

18.10.2018 / Konferencie

Účasť CSPV SAV na konferencii ECER 2018 v Bolzane

Tím vedeckých pracovníkov CSPV SAV, ktorí participujú na projekte H2020 ENLIVEN „Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe“ sa zúčastnil každoročnej medzinárodnej konferencie EUROPEAN CONFERENCE ON EDUCATION RESEARCH (ECER) na pôde Free University Bolzano,  počas ktorej vystúpili vo viacerých sekciách.

17.09.2018 / Konferencie

Konferencia CSPV SAV v Starej Lesnej 20180

Kongresové centrum SAV Academia v Starej Lesnej bolo v dňoch 5. – 6. 4. 2018 dejiskom 3. ročníka pracovnej konferencie, ktorú organizovalo Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. Vedeckí pracovníci a pracovníčky Ústavu experimentálnej psychológie SAV, Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach a Prognostického ústavu SAV, zastrešení v rámci Centra spoločenských a psychologických vied SAV diskutovali o vedeckom smerovaní, nových projektoch a etických otázkach výskumu, možnostiach a výzvach vyplývajúcich z transformácie SAV na verejné výskumné inštitúcie (VVI).

10.04.2018 / Konferencie

Konferencia Trh práce na Slovensku 2017 priblížila výsledky výskumu tvorcom politík na MPSVaR SR

V utorok 12. decembra 2017 sa v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny uskutočnila konferencia „Trh práce na Slovensku 2017“ (prognóza budúceho vývoja a analýza vplyvu politík). Konferenciu organizoval Ekonomický ústav SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied – Prognostický ústav SAV a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Organizácia bola partnersky podporená Inštitútom sociálnej politiky pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.

13.12.2017 / Konferencie

Celoživotné učenie pre každého – príležitosť a výzva pre Slovensko

Dostupnosť príležitostí pre celoživotné učenie pre každého je jedným zo zásadných mechanizmov, ktoré musíme integrovať do nášho systému vzdelávania, uviedla počas konferencie Učiace sa mestá / Learning Cities Ivana Studená z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Konferencia Učiace sa mestá/Learning Cities sa konala 13. októbra 2017 v v Primaciálnom paláci v Bratislave.

17.10.2017 / Konferencie

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62