Vedecká rada CSPV

Členovia VR

ZLOŽENIE ČLENOV VEDECKEJ RADY CENTRA SPOLOČENSKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH VIED SAV

ZVOLENÝCH AKADEMICKOU OBCOU CSPV SAV DŇA 19. OKTÓBRA 2015

Prognostický ústav CSPV SAV:

Mgr. Richald Filčák, MSc., PhD.
Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.
RNDr. Branislav Šprocha, PhD.
EXT.: Prof. Ing. Mikuláš Ľuptáčik, PhD.

Spoločensko-vedný ústav CSPV SAV:

Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.
EXT.: Prof. PhDr. Oľga Orosová, PhD.

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV:

Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. (predsedníčka VR)
PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.
Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD.
EXT.: Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, Csc.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62