Vedecká rada CSPV

Členovia VR

ZLOŽENIE ČLENOV VEDECKEJ RADY CENTRA SPOLOČENSKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH VIED SAV

ZVOLENÝCH AKADEMICKOU OBCOU CSPV SAV DŇA 20. JÚNA 2018

Prognostický ústav CSPV SAV:

Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.
Mgr. RNDr. Branislav Šprocha, PhD.
EXT.: Prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD

Spoločensko-vedný ústav CSPV SAV:

Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.
Mgr. Michal Kentoš, PhD.
EXT.: Prof. PhDr. Oľga Orosová, PhD.

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV:

Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. (predsedníčka VR)
Mgr. Matúš Grežo, PhD.
EXT.: Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.

Dokumenty VR

Zápisnica č. 5/2021 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 21.04.2021

Zápisnica č. 4/2021 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 09.03.2021

Zápisnica č. 3/2021 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 13.02.2021

Zápisnica č. 2/2021 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 28.01.2021

Zápisnica č. 1/2021 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 18.01.2021

Zápisnica č. 8/2020 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 21.12.2020

Zápisnica zo zhromaždenia akademickej obce CSPV SAV k doplňujúcim voľbám do Vedeckej rady CSPV SAV za Ústav experimentálnej psychológie konaného dňa 24. septembra 2020

Zápisnica č. 6/2020 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 27.08.2020

Zápisnica č. 5/2020 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 28.06.2020

Zápisnica č. 4/2020 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 15.04.2020

Zápisnica č. 3/2020 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 28.02.2020

Zápisnica č. 2/2020 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 14.02.2020

Zápisnica č. 1/2020 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 29.01.2020

Zápisnica č. 5/2019 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 9.12.2019

Zápisnica č. 4/2019 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 28.11.2019

Zápisnica č. 3/2019 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 15.02.2019

Zápisnica č. 2/2019 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 31.01.2019

Zápisnica č. 1/2019 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 29.01.2019

Zápisnica č. 3/2018 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 14.11.2018

Zápisnica č. 2/2018 zo zasadnutia Vedeckej rady CSPV SAV zo dňa 20.7.2018

Zápisnica zo stretnutia Akademickej obce CSPV SAV zo dňa 20.06.2018

Zápisnica zo stretnutia Akademickej obce CSPV SAV zo dňa 19.10.2015

Štatút Vedeckej rady CSPV SAV

Štatút Emeritného vedeckého pracovníka CSPV SAV

Volebný poriadok na voľbu členov Vedeckej rady CSPV SAV

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62