Vedenie CSPV

CSPV SAV

Riaditeľka:     Mgr. Denisa Fedáková, PhD.
E-mail:     dfedak@saske.sk
Tel:          055/625 58 56
Fax:         055/625 58 56

Zástupca riaditeľky:     Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc.
E-mail:     progrfil@savba.sk
Tel:          02/52495300

Vedecký tajomník:     Ing. Richard Heriban, PhD.
E-mail:     richard.heriban@savba.sk
Tel:       

Sekretariát:     Helga Mrenová
E-mail:     progasis@savba.sk
Tel:          02/52495062

Organizačné zložky CSPV SAV

Prognostický ústav CSPV SAV, Šancová 56, 811 05 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky: Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc.

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, Karpatská 5, 040 01 Košice
Vedúca organizačnej zložky: Ing. Anna Kalistová

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky: Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62