Komisie CSPV

Atestačná komisia

Etická komisia

Inventarizačná komisia; vyraďovacia komisia; likvidačná komisia

Škodová komisia

Atestačná komisia CSPV

Predseda AK CSPV SAV:
Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.

Interní členovia:
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. - org. zložka ÚEP
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. - org. Zložka SvÚ
Ing. Edita Nemcová, PhD. - org. zložka PÚ
Ing. Richard Heriban, PhD. - zástupca OZ

Externí členovia:
PhDr. Magdaléna Piscová, CSc. - Sociologický ústav SAV
Doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD. -  Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

 

 

Etická komisia CSPV

Predseda EK CSPV SAV:
PhDr. Ivan Brezina, PhD. -  org. zložka ÚEP

Členovia EK CSPV SAV:
Ing. Edita Nemcová, PhD. - org. zložka PÚ
Mgr. Michal Kentoš, PhD. - org. zložka SvÚ

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86