komisie CSPV

Atestačná komisia

Inventarizačná komisia; vyraďovacia komisia; likvidačná komisia

Škodová komisia

Atestačná komisia CSPV SAV

Predsedníčka AK CSPV SAV:
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.

Interní členovia:
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. - org. zložka ÚEP
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. - org. Zložka SVÚ
Ing. Edita Nemcová, PhD. - org. zložka PÚ
Ing. Richard Heriban, PhD. - zástupca OZ

Externá členka:
PhDr. Magdaléna Piscová, CSc. - Sociologický ústav SAV

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62