Aktuality

Oznámenie o konaní doplňujúcej voľby na funkciu člena/členky Správnej rady CPSV SAV, v.v.i. za organizačnú zložku Prognostický ústav

Vedecká rada Centra spoločenských a psychologických vied SAV oznamuje konanie doplňujúcej voľby člena/členky Správnej rady za organizačnú zložku Prognostický ústav. Termín konania pohovoru a voľby: 31. januára 2022, od 10:00 hod., na videokonferenčnom zhromaždení zamestnancov a zamestnankýň organizácie a členov/členiek Vedeckej rady organizácie.

17.01.2022 / Oznam

Pozvánka na videokonferenčné zhromaždenie zamestnancov a zamestnankýň CSPV SAV, v. v. i.

Predsedníčka Vedeckej rady CSPV SAV prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.  pozýva zamestnancov a zamestnankyne CSPV SAV, v. v. i. na pohovor s kandidát/ka/mi a voľbu členov a členiek prvej Správnej rady CSPV SAV, v.v.i., ktoré sa budú konať videokonferenčne dňa a 10. 1. 2022 (pondelok) so začiatkom o 10:00 hodine.

07.01.2022 / Oznam

Zoznam oprávnených voličov pre voľby do Správnej rady CSPV SAV

05.01.2022 / Oznam

EAI Mobility IoT 2021 - cena za najlepší konferenčný príspevok

Medzinárodná konferencia EAI Mobility IoT 2021 - 8th EAI International Conference on Mobility, IoT and Smart Cities sa uskutočnila dňa 10. decembra 2021 ako plnohodnotná online konferencia. Cena za najlepší konferenčný príspevok bola udelená autorom Ľubica Kotorová Slušná a Miroslav Balog pôsobiacim na Prognostickom ústave Centra Spoločenských a Psychologických vied SAV za ich prácu s názvom:  Identification of key actors in Industry 4.0 informal R & D network.

15.12.2021 / Konferencie

Voľba Správnej rady CSPV SAV v.v.i.

Vedecká rada Centra spoločenských a psychologických vied SAV oznamuje konanie volieb členov/členiek správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len v. v. i.). Termín konania pohovoru a voľby je stanovený na 10. januára 2022, od 10:00 hod., na on-line zhromaždení zamestnancov a zamestnankýň organizácie a členov/členiek vedeckej rady organizácie. Lehota na predloženie kandidatúry je do 6. januára 2022 vrátane.

09.12.2021 / Oznam

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62