Aktuality

Oznam - Výberové konanie na pozíciu vedeckého pracovníka/vedeckej pracovníčky

Prognostický ústav SAV organizačná zložka Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (PÚ CSPV SAV) vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka/pracovníčky so zameraním na oblasti výskumu PÚ CSPV SAV.

07.08.2019 / Oznam

Výberové konanie na pozíciu vedeckého pracovníka/vedeckej pracovníčky

Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied , organizačná zložka Spoločenskovedný ústav so sídlom v Košiciach vypisuje výberové konanie na pozície vedeckého pracovníka/vedeckej pracovníčky v odboroch psychológia a história.

05.08.2019 / Oznam

ENLIVEN - Ako vytvárať a podporovať šance dospelých zlepšovať svoje zručnosti?

Prognostický ústav CSPV SAV v rámci projektu Podpora celoživotného vzdelávania  pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu (ENLIVEN) pripravil dňa 21.6.2019 v Bratislave národnú diseminačnú aktivitu „Ako vytvárať a podporovať šance dospelých zlepšovať svoje zručnosti?“.

27.06.2019 / Konferencie

Seminár Open Science & Academic Writing na ÚEP CSPV SAV

V rámci pravidelných odborných seminárov Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV sa 22.5.2019  uskutočnil interaktívny workshop s dvomi zahraničnými lektormi – Dr. Miroslavom Sirotom z University of Essex a Dr. Frederickom Vallée-Tourangeau z Kingston University.

27.05.2019 / Oznam

CSPV SAV na technologickom festivale IXPO 2019

Na bratislavskom Tyršovom nábreží stál počas troch dní (26-28. apríla 2019) stan s výstavnou plochou 6 400 m². V jeho priestoroch sa konal prvý technologický festival technológií a vedy otvorený širokej verejnosti. Jeho súčasťou bol aj SAV stage, na ktorom v 90 minútových blokoch diskutovalo 18 vedcov a vedkýň z všetkých troch oddelení SAV. Na tejto výnimočnej udalosti malo zastúpenie aj Centrum spoločenských a psychologických vied. S témou: „Práca a rodina. On-Off“  v moderovanej diskusii vystúpila Denisa Fedáková, riaditeľka CSPV SAV.

29.04.2019 / Oznam

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62