Oznam

Výberové konanie na pozíciu ekonóma/ekonómky

Centrum sociálnych a psychologických vied SAV, organizačná zložka Prognostický ústav SAV vypisuje výberové konanie na pozíciu ekonóma – zamestnanca/zamestnankyne na komplexné zastrešenie ekonomickej agendy.

08.01.2019 / Oznam

Popularizačné prednášky Týždňa vedy a techniky 2018

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018 pre Vás doktorandi Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV pripravili dve popularizačné prednášky v zasadačke pavilónu ústavov spoločenských vied.

18.10.2018 / Oznam

Výsledky volieb do Správnej rady CSPV SAV, v.v.i.

Vedecká rada CSPV SAV, v.v.i. vyhlásila voľby do Správnej rady CSPV SAV, v.v.i., ktoré sa konali dňa 11. júla 2018. Voľby viedla predsedníčka Vedeckej rady CSPV SAV, v.v.i. prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. V úvode oznámila, že podľa Zakladacej listiny CSPV SAV, v.v.i. tvorí Správnu radu päť členov - riaditeľka centra a vedúci organizačných zložiek. Preto možno voliť len jedného ďalšieho člena Správnej rady (štyria členovia Správnej rady sú daní zákonom o v.v.i.). Oprávnení voliči zvolili za členku Správnej rady CSPV SAV, v.v.i. doc. PaedDr. Vladimíru Kurincovú Čavojovú, PhD.

12.07.2018 / Oznam

Voľby členov Správnej rady v.v.i.

Vedecká rada Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Bratislave oznamuje konanie volieb členov Správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len v. v. i.). , ktoré sa uskutočnia 11. júla 2018 v zasadačke Pavilónu spoločenských vied, Dúbravská cesta 9 (členovia AO za organizačné zložky ÚEP a PÚ) a v zasadačke SVÚ CSPV SAV, Karpatská 5, 040 01 Košice (členovia AO za SVÚ), pohovor sa začína  od 10:00 hod.. Voľba sa koná ihneď po skončení pohovorov s kandidátmi.

03.07.2018 / Oznam

Konkurz na pozíciu vedeckého pracovníka/pracovníčky

Prognostický ústav SAV organizačná zložka CSPV SAV vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka/pracovníčky pre prácu so zameraním na problematiku zmeny klímy (mitigácia/adaptácia), energetickej bezpečnosti, výhľadových štúdií a analýz v oblasti energetiky a zmeny klímy.

27.06.2018 / Oznam

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62