Oznam

Rozhovor riaditeľky CSPV SAV pre týždenník Téma

Rozhovor riaditeľky CSPV SAV pre týždenník Téma (47/2022)

02.12.2022 / Oznam

Stretnutie s medzinárodným hodnotiacim panelom

Dňa 9.11.2022 sa pracovníci a pracovníčky Centra spoločenských a psychologických vied stretli v MKC SAV s medzinárodným hodnotiacim panelom (MHP). Panelu predsedal prof. Wim van den Doel (Leiden University), a ďalšími členmi panelu boli prof. Balázs Kiss (Maďarská akadémia vied), prof. Özen Nergis Dolcerocca (Bologna University), prof. Markéta Křížová (Charles University in Prague) a prof. Ortwin de Graef (Leuven University).

15.11.2022 / Oznam

Zistenia z dát Európskej sociálnej sondy (ESS) prezentované v Prahe

Český tím ESS zo Sociologického ústavu AV ČR organizoval v dňoch 13-14.10.2022 medzinárodnú konferenciu „ESS Visegrad Network+ Conference“. Na konferencii sa stretli prezentujúce a prezentujúci z Estónska, USA, Írska, Poľska, Srbska, Slovenska a Českej Republiky. V štyroch konferenčných blokoch odznelo 12 prednášok. Pozornosť bola venovaná novým dátam z 10. kola ESS, ale aj vybraným témam z predchádzajúcich kôl ESS. Konferencie sa zúčastnila aj Denisa Fedáková, koordinátorka ESS na Slovensku, s príspevkom na tému pracovnej spokojnosti a sociálnych vzťahov v práci. Konferencia vytvorila skvelé fórum pre diskusiu a nadviazanie vedeckej spolupráce.

07.11.2022 / Oznam

Stretnutie Platformy pre pracovnú migráciu a vysielanie na tému výziev na trhu práce v kontexte migrácie z Ukrajiny

Dňa 22. septembra sa uskutočnilo druhé stretnutie Platformy pre pracovnú migráciu a vysielanie, ktorej cieľom je vytváranie expertného priestoru pre zdieľanie aktuálnych poznatkov v oblasti pracovnej migrácie, vysielania pracovníkov a trhu práce a pre identifikovanie prioritných tém pre výskum, ktorý by podporil riešenia a inovácie v oblasti politík zamestnanosti a migrácie. Vytvorenie platformy inicioval tím z PÚ CSPV SAV a spolu s nimi v platforme pôsobia zástupkyne a zástupcovia organizácii štátnej a verejnej správy, odborových a zamestnávateľských zväzov, zamestnávateľov a neziskového sektora.

11.10.2022 / Oznam

Oznámenie o pracovnej ponuke na PÚ CSPV SAV

Prognostický ústav CSPV SAV ponúka prácu na pozíciu technického pracovníka/pracovníčky so SŠ vzdelaním na zabezpečenie nasledovných činností:
-    Administratívna podpora pre ekonomické oddelenie ústavu /kompletné zabezpečenie dodávok tovaru a služieb, evidencia dovoleniek, podklady pre účtovníctvo a mzdy/
-    Podpora pri zabezpečení chodu ústavu, sekretariát
-    Iné administratívne činnosti podľa potreby a zadania vedenia ekonomického oddelenia Prihlášky je potrebné zaslať na emailovú adresu:  magda.snopkova@savba.sk, najneskôr do 6.10.2022.

22.09.2022 / Oznam

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62