Pracovné stretnutie CSPV v Banskej Štiavnici ...osobné stretnutia po troch rokoch

V dňoch 6-8. júna 2022 sa Banská Štiavnica stala miestom pracovných a projektových stretnutí vedcov a vedkýň z troch organizačných zložiek Centra spoločenských a psychologických vied.

Súčasťou pracovného programu bolo privítanie prítomných riaditeľkou CSPV Denisou Fedákovou a jej úvodná prezentácia výsledkov Centra za rok 2021 a plánov na rok 2022. Nasledovali prezentácie činnosti Ústavu experimentálnej psychológie (prezentoval Peter Halama), Spoločenskovedného ústavu (prezentovala Anna Kalistová) a Prognostického ústavu (prezentovala Ivana Studená).

V utorok 7. júna 2022  bola na programe voľba členov a členiek do Vedeckej rady CSPV SAV, v.v.i., ktoré vyhlásila a organizovala Správna rada CSPV. Pod dohľadom členov správnej rady, Vladimíry Kurincovej Čavojovej a Michala Kentoša, najskôr prebehlo predstavenie a diskusie s kandidátmi a kandidátkami a následne sa uskutočnili voľby, ktoré prebehli v dvoch kolách: na úrovni organizačných zložiek a neskôr na úrovni Centra. Členmi a členkami novej VR sa stali: Viera Bačová, Matúš Grežo, Marek Jurkovič, Mária Ďurkovská, Veronika Szeghy Gayer, Elena Gallová Kriglerová, Lucia Mýtna Kureková a Branislav Šprocha. V uzavretom rokovaní VR si novozvolení členovia a členky VR za predsedníčku zvolili prof. Vieru Bačovú.

Novinky a zámery troch vedeckých časopisov vydávaných v CSPV boli ďalším bodom programu. S prezentáciami vystúpili šéfredaktor časopisu Prognostické práce, Branislav Šprocha; šéfredaktorka časopisu Individual and Society Mária Ďurkovská a šéfredaktorka časopisu Studia Psychologica Vladimíra Kurincová Čavojová.

Júnové pracovné stretnutie v Banskej Štiavnici bolo v poradí už  siedmym a vytvorilo príležitosti pre stretnutia pracovníkov a pracovníčok CSPV, projektových tímov, doktorandov a doktorandiek. Zároveň prinieslo priestor pre diskusiu a najmä neformálne stretnutia, ktoré v ostatnom čase nebolo možné realizovať.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86