Medzinárodný workshop o vysielaní pracovníkov v rámci EÚ

Dňa 26.mája 2021 Centrum spoločenských a psychologických vied zorganizovalo medzinárodný workshop „Mutual Learning Lab 2“ o vysielaní pracovníkov, teda o zamestnancoch, ktorí sú zamestnávateľom vyslaní na dočasné vykonávanie služby v inom členskom štáte EÚ. Cieľom workshopu bolo diskutovať o možných riešeniach problémov vo vysielaní pracovníkov, na národnej úrovni jednotlivých krajín ako aj na úrovni EÚ. Workshopu sa zúčastnili predstavitelia a predstaviteľky výskumnej obce, štátnej správy, odborov, zamestnávateľov a mimovládneho sektora z ôsmich projektových krajín, a to z Maďarska, Poľska, Rakúska, Severného Macedónska, Slovenska, Slovinska, Srbska a Talianska. Medzinárodný workshop je súčasťou projektu POW-Bridge – Preklenutie rozdielov medzi legislatívou a praxou vo vysielaní pracovníkov.

Program stretnutia môžete nájsť TU.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86