Stretnutie - Enliven Panel Mladých 2018 v Košiciach

Dňa 17. októbra 2018 sa v Košiciach stretli riešitelia projektu Enliven pre Slovensko s predstaviteľmi cieľovej skupiny výskumu - mladými NEET (not in education, employee or training). Za projektový tím Enliven sa na stretnutí zúčastnili vedúca projektu na Slovensku Ivana Studená, riaditeľka CSPV SAV Denisa Fedáková a koordinátorka panelu Zuzana Kožárová. Mládež, resp. špecifickú skupinu NEET zastupovali účastníci národného projektu "Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie".

Pre výskumné aktivity mapujúce situáciu mladých ľudí v nevýhodných situáciách je kľúčové ostať v neustálom kontakte s realitou mladých NEET. Z uvedeného dôvodu sa stretnutie uskutočnilo na košickom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) s mladými uchádzačmi o zamestnanie. V rozšírenom ENLIVEN Paneli mladých diskutovali výskumníci spolu s mladými uchádzačmi o zamestnanie o problémoch a bariérach, ktoré mladí NEET vnímajú v prístupe ku príležitostiam ďalej sa vzdelávať a zlepšovať svoje kariérne vyhliadky a životné podmienky.

Počas dvojhodinovej diskusie zazneli i otázky týkajúce sa možných problémov spojených s uplatnením  sa na trhu práce, špeciálne v danom regióne, či preferencie mladých ľudí voči zamestnaniu alebo podnikaniu. Špeciálna pozornosť pri zisťovaní bola venovaná programu Reštart, ktorý sa realizuje v rámci Záruky pre mladých (Youth guarantee) -  Podpora zamestnanosti mladých III. Cieľom uvedeného projektu je podpora mladých uchádzačov o zamestnanie pri zvyšovaní predpokladov k nachádzaniu pracovného uplatnenia. Absolventi programu s rôznorodým vzdelaním tak dostali jedinečnú možnosť vyjadriť sa k užitočnosti a praktickosti daného programu. Na stretnutí boli využité i závery z dvoch prípadových štúdií z predchádzajúceho výskumu projektu ENLIVEN. Účastníci mohli spoločne analyzovať možnosti, ktoré ponúka ÚPSVaR mladým uchádzačom o prácu pri získaní zamestnania alebo rozbehu podnikateľských aktivít.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62