Projekty

MEDZINÁRODNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE PARTNEROV RARE V KOŠICIACH

Tri desiatky odborníkov z tretieho sektora a verejnej správy zo šiestich európskych krajín – Bulharska, Česka, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska zaoberajúcimi sa riešením otázok zamestnanosti Rómov sa v dňoch 9. - 10.11.2017 stretli v Košiciach na dvojdňovom workshope k implementácii medzinárodného projektu RARE (Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource (RARE – 2017 – 2019). Stretnutie organizovala mimovládna organizácia ETP Slovensko a za Slovenskú akadémiu vied sa ho zúčastnilo Centrum spoločenských  a psychologických vied SAV.

15.11.2017 / Projekty

Meníme pohľad, meníme prax v začleňovaní Rómov na trh práce na Slovensku a v Dunajskom regióne

Predstavitelia dvoch neziskových organizácií Miroslav Pollák z  ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, Andrea Hagovská z Občianskeho združenia Ľudia v Tatrách a Richard Filčák z Centra sociálnych a psychologických vied SAV, dnes 3.7.2017 na tlačovej konferencii v Dome novinárov v Bratislave, informovali o spolupráci na medzinárodnom projekte s názvom „Meníme diskurz, meníme prax: RARE – Rómovia ako ľudské zdroje“, ktorý predstavuje nový pohľad na rómsku komunitu v miestnej ekonomike a na trhu práce.

03.07.2017 / Projekty

Pomáhame integrácii Rómov na trh práce v Dunajskom regióne

Centrum sociálnych a psychologických vied SAV sa stalo partnerom európskeho projektu Dunajského nadnárodného programu 2014 – 2020. V rámci projektovej schémy Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020 bude Centrum sociálnych a psychologických vied spolupracovať na projekte Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource – RARE. CSPV bude koordinovať a odborne viesť kľúčové analýzy situácie Rómov na trhu práce a odporúčania pre verejnú politiku v 6 projektových krajinách. Analytické výstupy budú následne základom pre testovanie a implementovanie inovatívnych intervenčných modelov.

02.03.2017 / Projekty

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62