Projekty

CSPV SAV pri riešení nízko-uhlíkovej transformácie a regiónu Horná Nitra

Centrum spoločenských a psychologických vied/Prognostický ústav SAV nadväzuje na niekoľko rokov výskumu sociálnej a ekonomickej transformácie spojenej s prechodom na obehové a nízko uhlíkové hospodárstvo a v máji  začína  projekt financovaný  z rámcového programu Európskej komisie Horizont 2020. Projekt má názvov ENTRANCES - Transformácia energie od uhlia a uhlíka: Vplyvy na spoločnosť. Bude implementovaný v rámci konzorcia 14 európskych univerzít a výskumných inštitúcii, v spolupráci so sociálnymi partnermi a jeho súčasťou je aj prípadová štúdia transformácie regiónu Hornej Nitry.

19.05.2020 / Projekty

Prezentácia výsledkov výskumu ENLIVEN

Dňa 6. marca sa v priestoroch Prognostického ústavu CSPV SAV konal seminár, na ktorom boli predstavené prvé výsledky výskumu ENLIVEN o celoživotnom učení sa (CŽU). Podujatia sa zúčastnili experti v oblasti CŽU, sociálnych a vzdelávacích politík, predstavitelia vzdelávacích inštitúcií a neziskových organizácií, ktorí pracujú s cieľovou skupinou.

12.03.2019 / Projekty

Podujatie IntegRARE! Život v pestrosti – rôznorodé Košice

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV v spolupráci s neziskovou organizáciou ETP Slovakia zorganizovalo 23. januára 2019 v košickom kine Úsmev podujatie pre verejnosť s názvom IntegRare! Život v pestrosti –rôznorodé Košice.

25.01.2019 / Projekty

Stretnutie - Enliven Panel Mladých 2018 v Košiciach

Dňa 17. októbra 2018 sa v Košiciach stretli riešitelia projektu Enliven pre Slovensko s predstaviteľmi cieľovej skupiny výskumu - mladými NEET (not in education, employee or training). Za projektový tím Enliven sa na stretnutí zúčastnili vedúca projektu na Slovensku Ivana Studená, riaditeľka CSPV SAV Denisa Fedáková a koordinátorka panelu Zuzana Kožárová. Mládež, resp. špecifickú skupinu NEET zastupovali účastníci národného projektu "Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie".

26.10.2018 / Projekty

RARE - Medzinárodné stretnutie partnerov v Brne

V dňoch  15. – 17.10.2018 sa v Brne konal  4th Steering Committee and 4th Thematic Working Group meeting v rámci projektu Interreg "Changing Discourses, Changing Practises: The Roma as Human Resource (RARE)" Dunajského nadnárodného programu za účasti všetkých projektových partnerov (Slovensko, Česko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko a Maďarsko). Program trojdňového stretnutia bol zameraný hlavne na implementáciu aktivít za uplynulé obdobie, prezentáciu pilotných štúdií za jednotlivé krajiny, či interaktívna diskusia o práci na jednotlivých projektových balíkoch. Posledný deň stretnutia bol venovaný facilitačnému tréningu.

23.10.2018 / Projekty

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62