Projekty

Stretnutie - Enliven Panel Mladých 2018 v Košiciach

Dňa 17. októbra 2018 sa v Košiciach stretli riešitelia projektu Enliven pre Slovensko s predstaviteľmi cieľovej skupiny výskumu - mladými NEET (not in education, employee or training). Za projektový tím Enliven sa na stretnutí zúčastnili vedúca projektu na Slovensku Ivana Studená, riaditeľka CSPV SAV Denisa Fedáková a koordinátorka panelu Zuzana Kožárová. Mládež, resp. špecifickú skupinu NEET zastupovali účastníci národného projektu "Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie".

26.10.2018 / Projekty

RARE - Medzinárodné stretnutie partnerov v Brne

V dňoch  15. – 17.10.2018 sa v Brne konal  4th Steering Committee and 4th Thematic Working Group meeting v rámci projektu Interreg "Changing Discourses, Changing Practises: The Roma as Human Resource (RARE)" Dunajského nadnárodného programu za účasti všetkých projektových partnerov (Slovensko, Česko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko a Maďarsko). Program trojdňového stretnutia bol zameraný hlavne na implementáciu aktivít za uplynulé obdobie, prezentáciu pilotných štúdií za jednotlivé krajiny, či interaktívna diskusia o práci na jednotlivých projektových balíkoch. Posledný deň stretnutia bol venovaný facilitačnému tréningu.

23.10.2018 / Projekty

Projekt RARE - prispievame k lepšiemu začleneniu Rómov na trhu práce

Rómovia ako silný ekonomický potenciál pre starnúcu Európu a budúci sociálny kapitál, to je kľúčové posolstvo medzinárodného projektu „Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource – RARE“ v rámci projektovej schémy Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020., Už druhý rok na ňom aktívne za Slovenskú republiku participuje Centrum spoločenských a psychologických vied SAV a ETP Slovensko.  

07.05.2018 / Projekty

RARE - The Right Roma on the Job!

On May 1st, all 8 countries involved in the RARE: Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource project celebrate together the rights of Roma people on the labor market  in a common campaign for the International Labor Day. We commemorate equal work rights and bring to the attention of Europe's employees and employers that together we can improve the working conditions and access of the Roma people in the labor market.

01.05.2018 / Projekty

MEDZINÁRODNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE PARTNEROV RARE V KOŠICIACH

Tri desiatky odborníkov z tretieho sektora a verejnej správy zo šiestich európskych krajín – Bulharska, Česka, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska zaoberajúcimi sa riešením otázok zamestnanosti Rómov sa v dňoch 9. - 10.11.2017 stretli v Košiciach na dvojdňovom workshope k implementácii medzinárodného projektu RARE (Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource (RARE – 2017 – 2019). Stretnutie organizovala mimovládna organizácia ETP Slovensko a za Slovenskú akadémiu vied sa ho zúčastnilo Centrum spoločenských  a psychologických vied SAV.

15.11.2017 / Projekty

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62