CSPV SAV pri riešení nízko-uhlíkovej transformácie a regiónu Horná Nitra

Centrum spoločenských a psychologických vied/Prognostický ústav SAV nadväzuje na niekoľko rokov výskumu sociálnej a ekonomickej transformácie spojenej s prechodom na obehové a nízko uhlíkové hospodárstvo a v máji  začína  projekt financovaný  z rámcového programu Európskej komisie Horizont 2020. Projekt má názvov ENTRANCES - Transformácia energie od uhlia a uhlíka: Vplyvy na spoločnosť. Bude implementovaný v rámci konzorcia 14 európskych univerzít a výskumných inštitúcii, v spolupráci so sociálnymi partnermi a jeho súčasťou je aj prípadová štúdia transformácie regiónu Hornej Nitry.

Nový trojročný projekt ENTRANCES bude skúmať výzvy, ktorým čelia regióny náročné na uhlík v období transformácie. Rámcový prístup stavia na analýze prechodu na obehové a nízko uhlíkové hospodárstvo v širšom kontexte. Hlboká štrukturálna transformácia ku ktorej smerujeme sa nedá  považovať iba za technologickú otázku, alebo priemyselný posun, ale za zásadnú spoločenskú zmenu. Tá ma svoje sociálno-ekonomické, sociálno-technické, kultúrne, politické, ekologické, psychologické a rodové aspekty.

Projekt bude stavať na jednotnom výskumnom rámci zameranom na 13 uhoľných a uhlíkovo náročných regiónov. Výskumný tím vedený Richardom Filčákom bude skúmať procesy spojené so zmenami vo vzorcoch výroby a spotreby v kontexte Slovenskej republiky a spolupracovať na európskej komparatívnej analýze. Centrum spoločenských a psychologických vied/Prognostický ústav SAV tak bude prispievať k výskumu a spoločenskej diskusii akým spôsobom pristupovať k transformácii našej ekonomiky v súlade so záväzkami zníženia emisií skleníkových plynov, plnením cieľov Zelenej dohody (Green Deal) a nášho záväzku dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu.

V tejto práci Centrum spoločenských a psychologických vied/Prognostický ústav SAV nadväzuje na predchádzajúce projekty výskumu transformácie na národnej a regionálnej úrovni. Ostatným výstupom je publikácia The potential and challenges of socially sensitive, low-carbon regional transition: The case of small and medium enterprises in Upper Nitra (Potenciál a výzvy pre sociálne senzitívnu, nízko-uhlíkovú regionálnu transformáciu: Malé a stredné podnikanie na Hornej Nitre). Dostupná na webovej stránke: http://www.prog.sav.sk/potential-and-challenges-socially-sensitive-low-carbon-regional-transition-case-small-and-medium

Viac informácií o projekte nájdete na stránke: https://entrancesproject.eu/ a na stránke Centra spoločenských a psychologických vied/Prognostický ústav SAV na adrese www.prog.sav.sk.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62