V novembri sme odštartovali výskumný projekt ISKILL

Prognostický ústav CSPV SAV začal implementáciu medzinárodného projektu ISKILL kick-off stretnutím s partnermi 10.11.2021. Projekt je finančne podporený Európskou komisiou v rámci schémy „Employment and Social Innovation - EaSI“.

Projekt ISKILL skúma ako môže sociálny dialóg a pracovnoprávne vzťahy napomôcť k zlepšeniu podmienok pre vzdelávanie dospelých v EÚ. Projekt sa zaoberá tým, ako interakcia sociálnych partnerov a pracovnoprávne vzťahy môžu podporiť všeobecné právo na vzdelávanie dospelých a zabezpečiť, aby všetci pracovníci mohli toto právo uplatňovať prostredníctvom prístupu ku kvalitným vzdelávacím príležitostiam v období zelenej a digitálnej tranzície. Cieľom výskumu je poskytnúť komparatívne poznatky o tom, ako pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg prispievajú k vzdelávaniu dospelých a identifikovať kľúčové mechanizmy, nástroje a úspešné faktory na podporu inkluzívneho a kvalitného vzdelávania dospelých.

PÚ CSPV SAV realizuje projekt ISKILL v spolupráci so šiestimi medzinárodnými partnermi, a vedie ho Centre for European Policy Studies (CEPS) v Belgicku. Výskumný tím CSPV SAV – Ivana Studená (projektová vedúca), Lucia Mýtna Kureková, Miroslav Štefánik a Denisa Fedáková - bude s partnermi spolupracovať na príprave analytického rámca, komparatívnej kvantitatívnej analýze a zastreší prípadovú štúdiu o Slovensku. Bližšie informácie o projekte nájdete TU.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86