Medzinárodná konferencia programu PIAAC

V dňoch 27. až 29. novembra 2018 sa uskutočnila v Bratislave  5. medzinárodná konferencia programu PIAAC. Organizátorom podujatia bolo OECD v spolupráci s MŠVVŠ SR. Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV na konferencii zastupovali Ivana  Studená, Eduard Nežinský a Gabriel Weibl. Doktorka Ivana Studená, ktorá sa v rámci projektu H2020 ENLIVEN dlhodobo venuje výskumu celoživotné učenia, moderovala úvodnú sekciu bratislavskej konferencie.

Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies) je najväčší a najkomplexnejší prieskum zameraný na mapovanie schopností a zručností dospelých. Tento rok pripadlo organizovanie výročnej konferencie PIAAC Slovensku ako členskej krajine OECD. Do Bratislavy prišlo viac ako 200 národných a medzinárodných expertov z celého sveta. Cieľom výskumu PIAAC je pravidelné sledovanie zmien a vývoja potrebných zručností pre 21. storočie, kvalifikovanosti pracovnej sily na trhu práce, a to v národnom kontexte, ale s medzinárodnou porovnateľnosťou.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62