Publikácie

Prečo potrebujeme vedu?

Chcete vedieť, prečo je dôležité vedieť myslieť ako vedec, ako sú na tom Slováci s vedeckou gramotnosťou, či čo všetko robí SAV, aby zvýšila záujem o vedu u detí a mládeže? Odpovede na tieto aj iné otázky prinášajú naše kolegyne Jana Bašnáková, Vladimíra Čavojová z CSPV SAV a Alena Opálková z UMMS SAV v prvej publikácii z cyklu Otvorenej akadémie, ktoré sú určené pre širokú verejnosť.

22.04.2020 / Publikácie

Nová publikácia z vydavateľstva VEDA: Potrianonské Košice

Tento rok si pripomíname sto rokov od medzinárodného uznania (česko)slovensko-maďarskej hranice. Košický historik Ondrej Ficeri si v monografii Potrianonské Košice kladie za cieľ analýzu štrukturálnych faktorov a mechanizmov premien etnických identít.

20.04.2020 / Publikácie

Nová publikácia: Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV sa v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Ministerstvom životného prostredia SR podieľalo na príprave  publikácie Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050.

15.04.2020 / Publikácie

Trh práce na Slovensku 2019+

Vo štvrtok 6. decembra 2018 sa v Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave uskutočnila konferencia pod názvom „Trh práce na Slovensku 2019+“, ktorej hlavným zámerom, bolo načrtnúť  prognózu budúceho vývoja a analýzu vplyvu politík v tejto oblasti. Konferencia bola organizovaná v rámci projektu APVV (14-0324) „Výzvy spoločenských vied pre tvorbu politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách“.

11.12.2018 / Publikácie

Publikácia SCENÁRE VÝVOJA V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ 2020+ UDRŽATEĽNÝ RAST, BIODIVERZITA A ZMENY KLÍMY

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (Prognostický ústav) predstavilo novú publikáciu „SCENÁRE VÝVOJA V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ 2020+ UDRŽATEĽNÝ RAST, BIODIVERZITA A ZMENY KLÍMY“. Publikácia bola pripravená v rámci aktivít Národného referenčného centra pre výhľadové štúdie a služby (FLIS – National Reference Center for Forward Looking Infomation and Services) a v spolupráci Slovenskej agentúry životného prostredia, Ministerstva životného prostredia SR a Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied.

03.03.2018 / Publikácie

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62