Publikácie

Nová publikácia: Spolupráca ruže prináša

Pracovníčky Prognostického ústavu CSPV SAV Lucia Mýtna Kureková, Lucia Kováčová a Nina Holičková pripravili novú publikáciu: "Spolupráca ruže prináša: Sonda do pracovnej integrácie osôb s viacnásobným znevýhodnením v období koronakrízy".

10.06.2022 / Publikácie

Prečo potrebujeme vedu?

Chcete vedieť, prečo je dôležité vedieť myslieť ako vedec, ako sú na tom Slováci s vedeckou gramotnosťou, či čo všetko robí SAV, aby zvýšila záujem o vedu u detí a mládeže? Odpovede na tieto aj iné otázky prinášajú naše kolegyne Jana Bašnáková, Vladimíra Čavojová z CSPV SAV a Alena Opálková z UMMS SAV v prvej publikácii z cyklu Otvorenej akadémie, ktoré sú určené pre širokú verejnosť.

22.04.2020 / Publikácie

Nová publikácia z vydavateľstva VEDA: Potrianonské Košice

Tento rok si pripomíname sto rokov od medzinárodného uznania (česko)slovensko-maďarskej hranice. Košický historik Ondrej Ficeri si v monografii Potrianonské Košice kladie za cieľ analýzu štrukturálnych faktorov a mechanizmov premien etnických identít.

20.04.2020 / Publikácie

Nová publikácia: Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV sa v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Ministerstvom životného prostredia SR podieľalo na príprave  publikácie Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050.

15.04.2020 / Publikácie

Trh práce na Slovensku 2019+

Vo štvrtok 6. decembra 2018 sa v Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave uskutočnila konferencia pod názvom „Trh práce na Slovensku 2019+“, ktorej hlavným zámerom, bolo načrtnúť  prognózu budúceho vývoja a analýzu vplyvu politík v tejto oblasti. Konferencia bola organizovaná v rámci projektu APVV (14-0324) „Výzvy spoločenských vied pre tvorbu politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách“.

11.12.2018 / Publikácie

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86