Aktuality

Inováciami k efektívnejšej cezhraničnej spolupráci

Identifikáciou faktorov efektívnej cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou sa v dňoch 16.- 17. marca 2017 v Kongresovom centre v Starej Lesnej zaoberalo vyše 60 odborníkov zo Slovenska, Ukrajiny, Nórska, Poľska i Holandska. Medzinárodná vedecko-praktická konferencia pod názvom „Inovatívne zabezpečenie súčasnej cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny“ bola vyvrcholením projektu „Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou“ (č. CBC01030, www.cbcinnovations.sk), financovaného z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

17.03.2017 / Konferencie

Snem SAV zvolil ďalších dvoch členov Predsedníctva SAV na roky 2017 – 2021

Členovia Snemu Slovenskej akadémie vied v utorok 14. marca 2017 v druhom doplňovacom kole volieb zvolili za členov Predsedníctva SAV na funkčné obdobie 2017 – 2021 dvoch kandidátov za členov: Mgr. JUDr. Martinu Lubyovú, PhD. za 3. oddelenie vied a Mgr. Martina Venharta, PhD. za 1. oddelenie vied. V súčte so zvolenými 12 kandidátmi v prvom kole volieb sa ešte nenaplnil plný počet 15 členov budúceho Predsedníctva SAV. Snem SAV vyhlásil tretie kolo volieb do Predsedníctva SAV na 4. apríla 2017, v ktorom treba zvoliť ešte jedného kandidáta za 3. oddelenie vied.

16.03.2017 / Konferencie

Pomáhame integrácii Rómov na trh práce v Dunajskom regióne

Centrum sociálnych a psychologických vied SAV sa stalo partnerom európskeho projektu Dunajského nadnárodného programu 2014 – 2020. V rámci projektovej schémy Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020 bude Centrum sociálnych a psychologických vied spolupracovať na projekte Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource – RARE. CSPV bude koordinovať a odborne viesť kľúčové analýzy situácie Rómov na trhu práce a odporúčania pre verejnú politiku v 6 projektových krajinách. Analytické výstupy budú následne základom pre testovanie a implementovanie inovatívnych intervenčných modelov.

02.03.2017 / Projekty

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62