Snem SAV zvolil ďalších dvoch členov Predsedníctva SAV na roky 2017 – 2021

Členovia Snemu Slovenskej akadémie vied v utorok 14. marca 2017 po dvoch svojich rokovaniach v areáli SAV na Patrónke v Bratislave v doplňovacom kole volieb za členov Predsedníctva SAV na funkčné obdobie 2017 – 2021 zvolili dvoch kandidátov (jeden za 1. oddelenie vied,  jedna za 3. oddelenie vied). V súčte so zvolenými 12 kandidátmi v prvom kole volieb sa ešte nenaplnil plný počet 15 členov budúceho Predsedníctva SAV.

Znamená to, že Snem SAV vyhlásil tretie kolo volieb do Predsedníctva SAV (druhé doplňovacie) na 4. apríla 2017, v ktorom treba zvoliť jedného kandidáta za 3. oddelenie vied.
 
Voľbe kandidátov predchádzalo uvedenie štyroch uchádzačov a otázky členov Snemu SAV. Nasledovalo hlasovanie v 1. a 3. komore Snemu SAV, podľa príslušnosti uchádzačov. Do voľby kandidátov v pléne Snemu SAV z hlasovania v komorách postúpil jeden kandidát z 1. komory Snemu SAV a dvaja kandidáti z 3. komory Snemu SAV.

Pod vedením predsedníčky Snemu SAV RNDr. Kataríny Gmucovej, CSc. sa plénum na druhom, popoludňajšom rokovaní najskôr zoznámilo s informáciou o priebehu prvého stupňa doplňujúcich volieb kandidátov na členov Predsedníctva SAV v komorách. Každý z troch postupujúcich kandidátov na členov opäť dostal priestor na zhrnutie svojich predstáv pôsobenia vo výkonnom orgáne SAV v nasledujúcich rokoch a členovia Snemu SAV využili ďalšiu možnosť na diskusiu s každým z nich. Hlasovanie o jednotlivých kandidátoch sa uskutočnilo popoludní a Snem SAV zvolil dvoch kandidátov za členov nasledujúceho Predsedníctva SAV: Mgr. JUDr. Martinu Lubyovú, PhD. a Mgr. Martina Venharta, PhD.

Volebný proces bude pokračovať tretím kolom (druhým doplňovacím), a je nateraz prebiehajúcim interným procesom. Tretie kolo volieb sa uskutoční 4. apríla 2017. Predsedu SAV bude voliť Snem SAV zo zvolených členov Predsedníctva SAV. Podľa zákona o SAV (133/2002 Z. z.) Snem SAV predkladá návrh na vymenovanie predsedu SAV ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý návrh predloží prezidentovi SR. Podľa článku 102 Ústavy SR predsedu SAV vymenúva prezident republiky.

V prvom kole volieb za členov Predsedníctva SAV na roky 2017 – 2021 boli zvolení títo kandidáti: PhDr. Dušan Gálik, CSc.,   prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., RNDr. Aleš Kučera, CSc., doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., prof. RNDr. Karol Marhold, CSc., Mgr. Juraj Marušiak, PhD., RNDr. Miroslav Morovics, CSc., Ing. Mária Omastová, DrSc., prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., RNDr. Pavol Siman, PhD., Dr. Ing. František Simančík, prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Autor: Ľubica Suballyová
Fotografie: Stanislav Ščepán
Zdroj: www.sav.sk

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62