Inováciami k efektívnejšej cezhraničnej spolupráci

Identifikáciou faktorov efektívnej cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou sa v dňoch 16.- 17. marca 2017 v Kongresovom centre v Starej Lesnej zaoberalo vyše 60 odborníkov zo Slovenska, Ukrajiny, Nórska, Poľska i Holandska.

Medzinárodná vedecko-praktická konferencia pod názvom „Inovatívne zabezpečenie súčasnej cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny“ bola vyvrcholením projektu „Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou“ (č. CBC01030, www.cbcinnovations.sk), financovaného z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Cieľom projektu, ktorého prijímateľom je Centrum spoločenských a psychologických vied SAV - Spoločenskovedný ústav v Košiciach, bolo získanie a analýza informácií o formách, metódach a výsledkoch činnosti Barentsovej Euroarktickej rady a Regionálnej rady a ich aplikovanie pre jednotlivé subjekty decíznej sféry na Slovensku a Ukrajine. Implementácia skúseností z práce severoeurópskych orgánov by mala zvýšiť efektívnosť spolupráce prihraničných regiónov a lokalít a zároveň aj transhraničného karpatského regiónu ako celku.

Krátke video zachytávajúce priebeh konferencie nájdete tu.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62