Pomáhame integrácii Rómov na trh práce v Dunajskom regióne

Pomáhame integrácii Rómov na trh práce v Dunajskom regióne: Centrum sociálnych a psychologických vied SAV sa stalo partnerom európskeho projektu Dunajského nadnárodného programu 2014 – 2020.

V rámci projektovej schémy Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020 bude Centrum sociálnych a psychologických vied spolupracovať na projekte Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource – RARE.

Od roku 2017 spolupracujeme s 20 projektovými partnermi z Maďarska, Srbska, Bulharska, Rumunska, Moldavska a Českej republiky. Hlavné projektové aktivity v oblasti inovatívnych intervenčných modelov bude na Slovensku implementovať ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj a nezisková organizácia Ľudia a Tatry.

CSPV bude koordinovať a odborne viesť kľúčové analýzy situácie Rómov na trhu práce a odporúčania pre verejnú politiku v 6 projektových krajinách. Analytické výstupy budú následne základom pre testovanie a implementovanie inovatívnych intervenčných modelov.

Väčšina z odhadovaných 5,2 mil. Rómov žijúcich v podunajskej nížine dnes  čelí netolerancii, diskriminácii a vylúčeniu z trhu práce. Zamestnanosť Rómov sa čoraz viac ukazuje ako štrukturálny problém, na ktorý vplýva mnoho faktorov na národnej aj lokálnej úrovni. Projekt si kladie za cieľ posilniť kapacity a spoluprácu medzi orgánmi, ktoré majú vplyv na trh práce a Rómov, testovať inovatívne intervenčné modely pre začlenenie na trh práce a vyvíjať presvedčivé ekonomické argumenty pre takéto zásahy.


Viac informácii o projekte je na webovej stránke: www.interreg-danube.eu/rare

Aktuálne informácie aj na Facebookovej stránke: tu
 

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62