Aktuality

Spolupráca s UNESCO v oblasti podpory výskumu v SR

Konferencia Globálne megatrendy a Slovensko, ktorá sa konala v dňoch 19.-21. septembra v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach pod záštitou predsedníctva Slovenska v rade Európskej únie, pokračovala druhým rokovacím dňom so zameraním na programy UNESCO. „Príležitosti a výhody spolupráce UNESCO s vedeckou komunitou členských štátov“, "Svetový program vody a program vody UNESCO - aktivity, výzvy a spolupráca", aktivity projektu UNESCO MOST na Slovensku, skúsenosti so zakladaním UNESCO Chairs na Slovensku - to boli nosné témy druhého rokovacieho dňa tejto medzinárodnej konferencie. Organizátormi konferencie boli Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV a Európska akadémia vied a umení.

27.09.2016 / Konferencie

Ministerstvo zahraničných a európskych záležitostí poskytlo záštitu SK PRES akcii SAV

Globálne megatrendy a vývojové tendencie vo vzťahu k Slovenskej republike, ako napríklad populačné trendy, urbanizácia, riziká pandémií, technologický pokrok, hospodársky rast, multipolárny svet, súťaž o zdroje – voda, energia, potraviny, rastúci tlak na ekosystémy, zmeny klímy, znečistenie životného prostredia či diverzifikujúce sa prístupy k riadeniu, to všetko boli témy a problémy, ktorými sa zaoberala medzinárodná konferencia „Globálne megatrendy a Slovenská republika“, ktorá sa konala v dňoch 19. až 21. septembra v KC Smolenice.

26.09.2016 / Konferencie

Open Conference - Global Megatrends and Slovak Republic

CSPS is organising Open Conference under the auspices of the Slovak Presidency of the Council of the European Union, 

Global Megatrends and Slovak Republic
19-21 September 2016
Congress Centre Smolenice SAS


organised by the Centre for Social and Psychological Sciences of SAS
in cooperation with the Institute of Landscape Ecology of SAS
and the European Academy of Sciences and Arts

04.09.2016 / Konferencie

Neformálna Rada ministrov EÚ, SAV a Nice

Najdôležitejším podujatím v réžii rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR počas predsedníctva SR v rade EÚ bola tzv. neformálna Rada ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku. Rada pozostáva z ministrov členských krajín EU a predstaviteľov Európskej komisie a Európskeho parlamentu a poskytuje rámec pre diskusiu a koordináciu politík. Rada zasadala na najvyššej úrovni v dňoch 14. – 15.7. 2016 v bratislavskej Redute za účasti približne 150 hostí. SAV na tomto podujatí reprezentovala Riaditeľka Centra spoločenských a psychologických vied SAV Martina Lubyová, ktorá na pozvanie organizátorov predniesla úvodnú prednášku k témam rokovania a zostavila tiež obsahovú stránku jednotlivých pracovných zasadnutí Rady.

18.07.2016 / Konferencie

Číslo tri žije...

Nový rozvojový vedný plán Centra spoločenských a psychologických vied (CSPV) SAV, ktoré vzniklo v rámci pilotného projektu zlučovania troch ústavov 3. oddelenia vied,  bol prediskutovaný a odsúhlasený na výročnej konferencii Centra v dňoch 2. – 3. mája 2016 v KC SAV v Smoleniciach. Centrum v roku 2016 získalo ďalšie projekty H2020.

23.05.2016 / Konferencie

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62