Neformálna Rada ministrov EÚ, SAV a Nice

Najdôležitejším podujatím v réžii rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR počas predsedníctva SR v rade EÚ bola tzv. neformálna Rada ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku - EPSCO (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs). Rada pozostáva z ministrov členských krajín EU a predstaviteľov Európskej komisie a Európskeho parlamentu a poskytuje rámec pre diskusiu a koordináciu politík. Rada zasadala na najvyššej úrovni v dňoch 14. – 15.7. 2016 v bratislavskej Redute za účasti približne 150 hostí.

SAV na tomto podujatí reprezentovala Riaditeľka Centra spoločenských a psychologických vied SAV Martina Lubyová, ktorá na pozvanie organizátorov predniesla úvodnú prednášku k témam rokovania a zostavila tiež obsahovú stránku jednotlivých pracovných zasadnutí Rady.

Zasadnutie Rady ovplyvnil nedávny vývoj v EÚ, ako aj teroristický útok v Nice. Druhý deň rokovania sa začal minútou ticha za jeho obete. Účastníci rokovania aktuálne diskutovali na tému potreby sociálnej kohézie v EÚ. M. Lubyová vo svojom vystúpení dala do súvislostí túto potrebu so súčasnou iniciatívou EÚ, ktorá sa snaží o budovanie jednotného európskeho piliera sociálnych práv. Komisárka EÚ pre zamestnanosť M. Thyssen informovala o stave verejných konzultácií k vytvoreniu piliera. M. Lubyová vo svojom vystúpení poukázala aj na to, že súčasný stav v EÚ je okrem iného dôsledkom podcenenia úlohy sociálneho vývoja. S tým je spojené aj hrubé podfinancovanie a nedocenenie spoločenských a sociálnych vied, ktoré majú nezastupiteľnú úlohu pri monitorovaní a analyzovaní sociálneho vývoja. Aktuálne dianie v EÚ, jeho vnímanie obyvateľstvom, je kľúčové pre súdržnosť únie. Tieto javy si vyžadujú sledovanie a analýzu pre potrebu tvorby politík. (Situácia v SR je v tomto ohľade pomerne neutešená, Slovensko nemá spoločenské a humanitné priority zahrnuté v rámci stratégie RIS3 a už 4 roky po sebe vypadlo z projektu Európskej sociálnej sondy, ESS, napriek svojmu členstvu v organizácii.)

Téma rokovania neformálnej rady ministrov EÚ „Čelíme sociálnym a technologickým výzvam vo svete práce - demografické zmeny, migrácia, digitalizácia.“ bola zvolená s ohľadom na najaktuálnejšie výzvy, ktorým v súčasnosti čelia členské štáty EÚ. Rokovanie otvoril v mene predsedníckej krajiny minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Na rokovaniach vystúpili s pozvanými príhovormi nasledovní hostia:
•    p. Marianne Thyssen, komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu, Európskej komisie, s príspevkom na tému:  Verejné konzultácie o európskom pilieri sociálnych práv
•    p. Martina Lubyová, riaditeľka Centra spoločenských a psychologických vied, Slovenskej akadémie vied, s príspevkom: Čelíme sociálnym a technologickým výzvam vo svete práce – demografické zmeny, migrácia a digitalizácia
•    p. Heinz Koller, regionálny riaditeľ pre Európu a Strednú Áziu, Medzinárodnej organizácie práce, na tému: Budúcnosť práce: práca a spoločnosť – výzvy v oblasti sociálneho zabezpečenia a starnutia
•    p. Thorben Albrecht, stály štátny tajomník federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí Nemecka; na tému: Digitálna ekonomika a digitálne pracovné miesta: rekonfigurácia pracovného miesta v digitálnom svete
•    p. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, prezidentka CEMEET (Európska zamestnávateľská organizácia zastupujúca kovospracujúci, strojársky a na technológiách založený priemysel): Štúdia o digitalizácii a jej dopadov na trh práce z pohľadu zamestnávateľov v priemysle
•    p. Jean-Christophe Dumont, vedúci oddelenia pre migráciu DEELSA, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj: Migrácia vysokokvalifikovaných pracovníkov
•    p. Denis Meynent, člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV): Stanovisko EHSV k téme “Dopad technologického pokroku na systém sociálneho zabezpečenia a pracovné právo”
•    p. Juan Menéndez-Valdés, riaditeľ, Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok Eurofound: Budúcnosť práce v Európe v globálnom kontexte – typy pracovných vzťahov (najnovšie dáta z Európskeho pracovného monitora).

Súčasťou rokovania bol aj výjazd na pracovisko I.D.C. Holding, a.s., prevádzkareň Pečivárne Sereď, kde ministrov práce EÚ a eurokomisárku Thyssen privítali prof. Štefan Kassay, I.D.C. Holding a jeho tím, ktorý účastníkov oboznámili s prevádzkou firmy a ukážkami vplyvu digitalizácie a automatizácie na prácu. Návšteva sa niesla v srdečnej atmosfére a hostia ocenili aj chuťové vlastnosti horaliek a ďalšieho sortimentu firmy. Zasadnutie Rady ako aj návšteva I.D.C. vyvolalo značný záujem médií. Niekoľko mediálnych výstupov za SAV bolo uverejnených prostredníctvom RTVS (TV Správ a relácie Z prvej ruky) a denníkov.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86