Aktuality

Pozvánka

Predsedníčka Vedeckej rady CSPV SAV, v.v.i. prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.  pozýva zamestnancov a zamestnankyne CSPV SAV, v. v. i. na doplňujúce voľby do Správnej rady za organizačnú zložku Prognostický ústav a doplňujúce voľby do Vedeckej rady za organizačnú zložku Spoločenskovedný ústav, ktoré sa budú konať videokonferenčne dňa a 31. 1. 2022 (pondelok) so začiatkom o 10:00 hodine.

26.01.2022 / Oznam

Zoznam oprávnených voličov pre voľby do Správnej rady CSPV SAV

26.01.2022 / Oznam

Druhý rok pandémie COVID-19 a úmrtnosť na Slovensku

Na základe aktuálnych údajov Štatistického úradu SR pripravil Branislav Šprocha z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i. prvotnú predbežnú analýzu dopadu pandémie na proces úmrtnosti na Slovensku.

24.01.2022 / Oznam

Oznámenie

Týmto Vám oznamujeme, že v zmysle zákona č. 243/2017 Z.z. o verejnej  výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý  nadobudol účinnosť dňa 1.11.2021, sa mení názov a právna forma Centra  spoločenských a psychologických vied SAV na: Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia.

24.01.2022 / Oznam

Oznámenie o konaní doplňujúcej voľby na funkciu člena/členky Správnej rady CPSV SAV, v.v.i. za organizačnú zložku Prognostický ústav

Vedecká rada Centra spoločenských a psychologických vied SAV oznamuje konanie doplňujúcej voľby člena/členky Správnej rady za organizačnú zložku Prognostický ústav. Termín konania pohovoru a voľby: 31. januára 2022, od 10:00 hod., na videokonferenčnom zhromaždení zamestnancov a zamestnankýň organizácie a členov/členiek Vedeckej rady organizácie.

17.01.2022 / Oznam

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86