Pozvánka

Pozvánka na videokonferenčné zhromaždenie zamestnancov a zamestnankýň CSPV SAV, v. v. i.  


Vážené kolegyne a kolegovia,

pozývam Vás na doplňujúce voľby do Správnej rady za organizačnú zložku Prognostický ústav a doplňujúce voľby do Vedeckej rady za organizačnú zložku Spoločenskovedný ústav

ktoré sa budú konať videokonferenčne

dňa 31. 1. 2022 (pondelok) so začiatkom o 10:00 hodine.

Link na pripojenie sa k pondelkovému zhromaždeniu 31. 1. 2022 je nasledovný:
us06web.zoom.us/j/82576836215
Meeting ID: 825 7683 6215
Passcode: 871366

Na funkciu členky Správnej rady CSPV SAV, v.v.i. za organizačnú zložku Prognostický ústav kandiduje kolegyňa Ivana Studená, Ing., PhD., vedecká pracovníčka.

Kandidát/ka na funkciu člena/ky Vedeckej rady CSPV SAV, v.v.i. bude oznámený/á podľa výsledku volieb prvého kola na Spoločenskovednom ústave.

Oprávneným voličom a voličkám pošle tajomník Vedeckej rady, Matúš Grežo, maily na ich adresu s linkami prihlásenia sa na voľby najneskôr ráno v deň volieb: 31.januára 2022.

Zoznam oprávnených voličov/čiek je zverejnený na stránke Centra: www.cspv.sav.sk/index.php

Program – časy sú stanovené len približne:

10:00 Začiatok (prihlásenie, zistenie počtu oprávnených voličov/čiek -- pre uskutočnenie volieb je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov/čiek)
10:05 Krátka prezentácia kandidátky do Správnej rady a diskusia
10:20 Hlasovanie a vyhlásenie výsledku volieb

10:25 Krátka prezentácia kandidáta/tky do Vedeckej rady a diskusia
10:40 Hlasovanie a vyhlásenie výsledku volieb

Za účasť a angažovanie vo voľbách vopred všetkým ďakujem.

Viera Bačová
predsedníčka VR CSPV SAV, v.v.i.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62