Oznámenie o konaní doplňujúcej voľby na funkciu člena/členky Správnej rady CPSV SAV, v.v.i. za organizačnú zložku Prognostický ústav

Vedecká rada Centra spoločenských a psychologických vied SAV oznamuje konanie doplňujúcej voľby člena/členky Správnej rady za organizačnú zložku Prognostický ústav.

 
Názov a sídlo organizácie:   Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., Šancová 56, 811 05 Bratislava.


Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou:  1 (za organizačnú zložku Prognostický ústav).

Lehota na predloženie kandidatúry:  do 21. januára 2022 vrátane.


Zoznam predkladaných dokladov:
1.    Prihláška podpísaná kandidátom/kandidátkou.
2.    Prezentácia predstavy kandidáta/kandidátky o jeho/jej pôsobení v správnej rade v. v. i.
3.    Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Spôsob predloženia dokladov:
dokumenty doručiť v pdf forme elektronicky na adresu predsedníčky Vedeckej rady organizácie (viera.bacova@savba.sk) pre zverejnenie na webovom sídle organizácie.


Termín konania pohovoru a voľby: 31. januára 2022, od 10:00 hod., na videokonferenčnom zhromaždení zamestnancov a zamestnankýň organizácie a členov/členiek Vedeckej rady organizácie.

Podľa Vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady v.v.i. a Štatútu SAV voľba prebehne videokonferenčne a bude sa konať ihneď po skončení pohovorov s kandidátmi/kandidátkami.
Bratislava 14. januára 2022                                            prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
                                                                      predsedníčka Vedeckej rady CSPV SAV, v.v.i.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62