Oznámenie

Týmto Vám oznamujeme, že v zmysle zákona č. 243/2017 Z.z. o verejnej  výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý  nadobudol účinnosť dňa 1.11.2021, sa mení názov a právna forma Centra  spoločenských a psychologických vied SAV na:

Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

skrátená forma:
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.
CSPV SAV, v.v.i.Zároveň dochádza k zmene čísla bankového účtu na:  SK38 8180 0000 0070 0066 7683

Všetky ostatné údaje našej organizácie zostávajú nezmenené: IČO, DIČ,  adresy, kontakty i štatutárny zástupca.

Uvedené zmeny nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2022.


Žiadame Vás týmto o opravu údajov v uzatvorených dokumentoch a v ďalšej komunikácii používanie už len nového názvu organizácie a čísla účtu.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62