Projekt RARE - prispievame k lepšiemu začleneniu Rómov na trhu práce

Rómovia ako silný ekonomický potenciál pre starnúcu Európu a budúci sociálny kapitál, to je kľúčové posolstvo medzinárodného projektu „Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource – RARE“ v rámci projektovej schémy Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020., Už druhý rok na ňom aktívne za Slovenskú republiku participuje Centrum spoločenských a psychologických vied SAV a ETP Slovensko.  

Jasný odkaz projektu „Meníme diskurz, meníme prax: RARE – Rómovia ako ľudské zdroje“ predstavuje nový pohľad na rómsku komunitu a jej prínos k otvorenému trhu práce. Prináša aj konkrétne pozitívne príklady aktívneho a úspešného pôsobenia Rómov na trhu práce v spolupráci 20-tich projektových partnerov z Maďarska, Srbska, Bulharska, Rumunska, Moldavska a Českej republiky. Sú to príbehy ľudí ktorí dokázali prelomiť bariéry a pracujú na rôznych postoch v štátnej správe, medicíne, kultúre, či vzdelávaní. Ich príbehy nájdete na http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/2052.

Napríklad Pepa Karadzova, Rómka z Bulharska práve ukončila štúdium medicíny a pracuje vo vojenskej nemocnici v Sofii, pričom pôsobila aj na jej prvej misii v Afrike. Ďalším pozitívnym príkladom je Julius Mika z Českej republiky. Študoval na technickej škole dekoratérstvo/maľbu a teraz odovzdáva svoje skúsenosti iným.  Začal pracovať ako sociálny pracovník a pomáha najmä malým rómskym školákom.

Príklady úspešných Rómov zo Slovenska popisuje náš projektový partner  ETP. Jedným z takýchto úspešných príkladov zo Slovenska je aj Dávid Korčkovský, prvý vysokoškolák a idol mládeže rómskej osady v Starej Ľubovni-Podsadku. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku získal v odbore sociálna práca magisterský titul. Študoval s výborným prospechom a skúšky absolvoval v prvom termíne. Aj po skončení vysokej školy chce pracovať s ľuďmi. Nepáči sa mu predstava niektorých študentov sociálnej práce, ktorí si hneď po škole mienia sadnúť do kancelárie. „Najprv vyskúšam terén. Chcem spoznať ulicu, vidieť a počúvať skutočné problémy ľudí. Som presvedčený, že bez toho sa sociálna práca nedá robiť,“ hovorí.

Ďalším úspešným príbehom je dvadsaťtriročná Rómka Jožka Janová z Veľkej Idy. Pracuje ako lokálna asistentka v komunitnom centre ETP vo Veľkej Ide. Veľmi sa jej páči práca s deťmi, deti si ju skutočne obľúbili a čo je dôležité, rešpektujú ju. Chcela byť učiteľkou. Cesta k naplneniu tohto želania však bude zrejme trochu zložitejšia. Jožka totiž ukončila ôsmy ročník základnej školy, preto mohla pokračovať len na dvojročnej strednej škole. Vo Veľkej Ide sa vyučila za krajčírku. Vo vyšších ročníkoch základnej školy mala dobré známky, ale na začiatku školskej dochádzky to bolo dosť problematické. Ročník stratila už v prvej triede. „Prepadla som, pretože som nevedela ani slovo po slovensky a pani učiteľke som nerozumela,“ objasňuje.

Je to len zopár nasledovania hodných príkladov prínosných pre rómsku komunitu nielen na Slovensku, ale aj v ostatných partnerských krajinách zapojených do projektu RARE.

Jedným z dôležitých výstupov CSPV SAV v rámci projektu je koordinácia a odborné vedenie kľúčových analýz súčasnej situácie Rómov na trhu práce s odporúčaniami pre verejnú politiku v šiestich projektových krajinách. Analytické výstupy budú následne základom pre testovanie a implementovanie inovatívnych intervenčných modelov.

CSPV SAV tak projektom RARE prispieva k zlepšeniu aktívneho začlenenia Rómskej komunity do otvoreného trhu práce. Predstavuje zároveň Rómov ako silný ekonomický potenciál pre starnúcu Európu, jeden z pilierov budúceho sociálneho kapitálu a príkladov pre budúce generácie. Projekt bude v roku 2018 pokračovať socio-ekonomickými hodnoteniami trhu práce v perspektíve integrácie rómskej etnickej menšiny.

Viac informácii nájdete na: http://www.interreg-danube.eu/

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62