Konferencia Trh práce na Slovensku 2017 priblížila výsledky výskumu tvorcom politík na MPSVaR SR

V utorok 12. decembra 2017 sa v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny uskutočnila konferencia „Trh práce na Slovensku 2017“ (prognóza budúceho vývoja a analýza vplyvu politík). Konferenciu organizoval Ekonomický ústav SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied – Prognostický ústav SAV a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Organizácia bola partnersky podporená Inštitútom sociálnej politiky pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.

Konferencie sa zúčastnilo 40 expertov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny; Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu; Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny; Centra vedecko-technických informácií SR; Inštitútu pre stratégie a analýzy; Inštitútu vzdelávacej politiky; Štátneho inštitútu odborného vzdelávania; Štatistického úradu SR; Národnej banky Slovenska a ďalších inštitúcií.

Konferenciu otvorila generálna riaditeľka Inštitútu sociálnej politiky MPSVaR Lucia Fašungová. Program bol rozdelený do dvoch blokov. V rámci prvého bloku, venovanému segmentovaniu poskytovaných služieb zamestnanosti vystúpil s prezentáciou p. Miroslav Štefánik z Ekonomického ústavu SAV. Nasledovala diskusia za okrúhlym stolom s pozvanými účastníkmi z radov analytikov, ako aj implementačnej praxe.

Druhý blok sa zaoberal prognózovaním potrieb trhu práce, kde vystúpili Marek Radvanský (Ekonomický ústav SAV), Ivan Láska (Trexima) a Tomáš Janotík (Profesia). Marek Radvanský predstavil štruktúru modelu VZAM z dielne Ekonomického ústavu SAV. Ivan Láska prezentoval prognózu vývoja ponukovej aj dopytovej strany trhu práce pripravovanú spoločnosťou Trexima pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Tomáš Janotík doplnil informáciu o dostupných zdrojoch údajov o vývoji na trhu práce o štruktúru údajovej základne spoločnosti Profesia. Následná, moderovaná diskusia za účasti zástupcov rezortu školstva, pokrývala tému trendov vo vývoji potrieb trhu práce a ich implikácii pre tvorbu politík trhu práce, ako aj vzdelávacích politík.

Konferencia sa uskutočnila v rámci projektu APVV-14-0324: Výzvy spoločenských vied pre tvorbu politiku trhu práce založenej na vedeckých informáciách sa riešitelia z pracovísk SAV a Univerzity Komenského a jej hlavným zámerom bolo sprostredkovať výsledky doterajšieho výskumu bližšie v tvorcom politík.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62