Podľa TRENDu skončil Prognostický ústav SAV najlepšie v rankingu

V najnovšom čísle týždenníka TREND č. 19/2017 uverejnili článok „Neučiace sa Slovensko“ autorov Pavla Ciaiana, Jána Pokrivčáka, Drahoslava Lančariča, ktorí hodnotili úroveň ekonomických fakúlt a ústavov SAV podľa  publikačnej činnosti. Na základe publikácií a citácií zostavili autori rankingy ekonomických fakúlt, katedier a dokonca aj ekonómov. V rankingu fakúlt a ústavov SAV zaradili medzi najlepšie Prognostický ústav SAV, Národohospodárska fakulta EU a Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU.

Publikačná činnosť fakúlt a ústavov...  
       Fakulty a ústavy                                          Univerzita    Hodnota
1.    Prognostický ústav                                           SAV        66,97
2.    Národohospodárska fakulta                               EUBA      56,97
3.    Fakulta ekonomiky a manažmentu                     SPU          9,88
4.    Ekonomická fakulta                                           TUKE        8,72
5.    Ekonomická fakulta                                           UMB         7,34
6.    Fakulta hospodárskej informatiky                       EUBA        3,29
7.    Podnikovohospodárska fakulta                            EUBA KE  2,39
8.    Fakulta managementu                                       UK           0,76
9.    Ekonomická fakulta                                           UJS          0,69
10.   Fakulta podnikového manažmentu                      EUBA       0,65
11.   Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU          0,39
12.   Ekonomický ústav                                              SAV        0,21
13.   Vysoká škola medzinárodného podnikania            ISM        0,14
14.   Obchodná fakulta                                              EUBA       0,06
15.   Fakulta ekonómie a podnikania                           PEVŠ       0
       Fakulta manažmentu                                          PU           0  

Viac sa dočítate v týždenníku TREND.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86