Spomienka

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. bola absolventkou Matematicko-fyzikálnej
fakulty a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci
postgraduálneho štúdia získala titul PhD v odbore ekonómia od State
University of New York a CERGE-EI v Prahe, a titul PhD v odbore štatistika
od Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci profesionálnej kariéry
pôsobila na domácich i zahraničných pracoviskách, akými sú napríklad
Národohospodářský ústav Českej akadémie vied v Prahe, Tinbergen Institute v
Amsterdame, Institute fuer Hoehre Studien vo Viedni, OECD v Paríži a v
Medzinárodnej organizácii práce v subregionálnom úrade pre južnú Áziu so
sídlom v Nai Dillí a ako riaditeľka subregionálneho úradu pre východnú
Európu a strednú Áziu so sídlom v Moskve. Od roku 2010 sa venovala
výskumnej činnosti na Prognostickom ústave SAV, od roku 2013 bola jeho
riaditeľkou a po jeho zlúčení s ďalšími pracoviskami SAV bola riaditeľkou
novovzniknutého Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Venovala
sa pedagogickej činnosti na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v
Prahe a na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Je autorkou a spoluautorkou vyše 100 vedeckých, odborných a
popularizačných publikácií. V rokoch 2017 - 2020 zastávala post Ministerky
školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86