Publikácia výstupov projektu INFO-POW

V rámci projektu INFO-POW, ktorý realizuje Prognostický ústav CSPV SAV, v.v.i., boli nedávno publikované dva výstupy.

Cieľom národnej správy za Slovensko, ktorej autorkami sú Lucia Mýtna Kureková, Alexandra Moran, Lucia Kováčová a Ivana Studená, je predstaviť pozície vysielajúcich a prijímajúcich spoločností v sektore stavebníctva v súvislosti s prístupom k informáciám o vysielaní pracovníkov. Správa vychádza z troch metodológií zberu dát: mapovania dostupných informačných kanálov, expertných rozhovorov s národnými zainteresovanými stranami a z pilotného online prieskumu vysielajúcich a prijímajúcich spoločností so sídlom na Slovensku.

Správu si môžete stiahnuť z webstránky European Centre for Social Welfare Policy and Research.

Publikovaným výstupom je tiež blog, ktorý prezentuje výsledky projektu INFO-POW, na platforme EURACTIV Slovensko. Autorkami textu sú Alexandra Moran a Lucia Mýtna Kureková. Hlavnými zisteniami výskumu je, že väčšinu informačných kanálov o vysielaní pracovníkov sprostredkovali súkromní aktéri a nie verejné inštitúcie. Informácie o vysielaní sú fragmentované na úrovni informačných kanálov, ako aj na úrovni aktérov, ktorí zodpovedajú za rôzne oblasti vysielania.

Blog si môžete prečítať na stránke EURACTIV.

Viac o projekte nájdete na webstránke Prognostického ústavu.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86