Ocenenia pre špičkové vedecké publikácie z CSPV SAV, v.v.i.

V pondelok 18. septembra 2023 si v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave autori a autorky vedeckých publikácií, ktoré v uplynulom období zaznamenali významný úspech, z rúk členov Predsedníctva SAV prevzali Ceny Slovenskej akadémie vied.

V kategórii Špičkové časopisecké publikácie ocenenie získali:

doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc., z Prognostického ústavu Centra spoločenských  a psychologických vied SAV, v. v. i., za publikáciu s názvom Riziko, neistota a nejednoznačnosť počas pandémie COVID-19: medzinárodná analýza zámerov cestovať do zahraničia publikovanú v Annals of Tourism Research

doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc., z Prognostického ústavu Centra spoločenských  a psychologických vied SAV, v. v. i., za publikáciu s názvom Riziko a neistota v cestovnom ruchu. Teoretické reflexie publikovanú v  Journal of Travel Research

doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD., a Mgr. Jakub Šrol, PhD., z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., za štúdiu s názvom Príčiny a dôsledky viery v konšpiračné teórie o COVID-19: Systematická prehľadová štúdia publikovanú v Social Science & Medicine

V kategórii Publikácie v časopisoch zaradených do nórskeho registra vedeckých časopisov ocenenie získali:

Mgr. Matúš Grežo, PhD. a PhDr. Ivan Sarmány – Schuller, CSc., z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., za  štúdiu Byť bystrým nestačí: K porozumeniu vzťahu medzi inteligenciou a schopnosťou riešiť komplexné problémy

Všetkým našim oceneným srdečne gratulujeme!

Viac info tu: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=11404

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86