Naši kolegovia Branislav Šprocha a Klara Kohoutová získali prestížne Ceny SAV

Ceny Slovenskej akadémie vied sú najstarším ocenením vedeckej práce na Slovensku a patria k najprestížnejším oceneniam. Srdečne gratulujeme kolegovi Branislavovi Šprochovi z Prognostického ústavu CSPV SAV za získanie Ceny SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce, ktorú si prevzal od predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka 4. septembra 2023 v Smoleniciach. Branislav Šprocha získal túto cenu za súbor prác zameraných na transformačný proces rodinného a reprodukčného správania obyvateľstva Slovenska po roku 1989 v časovej a priestorovej perspektíve.

Srdečne gratulujeme i kolegyni Klare Kohoutovej zo Spoločenskovedného ústavu nášho Centra spoločenských a psychologických vied. Klara Kohoutová získala Cenu za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy, spoločne s kolektívom moderátoriek a moderátorov Vedeckého podcastu SAV. V najnovšom diele tohto podcastu si môžete vypočuť našu kolegyňu Dušanu Dokupilovú z Prognostického ústavu a Jakuba Šrola z Ústavu experimentálnej psychológie.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86