Pozvaná prednáška uznávaného holandského psychológa Jana-Wilema van Prooijena v Bratislave

Prof.  dr.  Jan-Willem van Prooijen sa špecializuje na výskum v oblasti radikalizácie, extrémizmu a konšpiračného myslenia. Zaujíma sa o temnú stránku ľudských bytostí, najmä v kontexte politiky, práva a spoločnosti. Jeho výskum má tri hlavné tematické piliere: konšpiračné teórie, neetické správanie a radikálne ideológie.

Zaoberá sa takými otázkami ako:

Prečo ľudia veria konšpiračným teóriám a aké sú dôsledky konšpiračných presvedčení pri riešení vážnych spoločenských problémov, akými sú odmietanie očkovania, popieranie klimatických zmien a populizmus? Aké sú psychologické korene korupcie? Prečo sa ľudia radikalizujú a aké sú dôsledky extrémistických ideológií?

Hlavnou témou jeho prednášky, ktorú bude mať v Bratislave, bude práve viera v konšpiračné teórie a extrémizmus, pričom priblíži ich negatívne dôsledky. Konšpiračné teórie po svojom vzniku podporujú extrémizmus a polarizáciu tým, že znižujú ochotu ľudí dodržiavať pravidlá a nariadenia, zhoršujú kvalitu ich sociálnych vzťahov, zvyšujú konflikty medzi skupinami a polarizujú politické presvedčenia ľudí. Všetky tieto procesy môžu následne spôsobiť zdanlivú legitimitu prípadného násilia voči iným skupinám.

Po prednáške profesora van Prooijena bude nasledovať sympózium o konšpiračných teóriách, radikalizme a populizme za účasti partnerov z ústavov 3. oddelenia SAV a po ňom panelová diskusia. V rámci sympózia vystúpia:

Xenia Daniela Poslon z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie, Dominik Želinský zo Sociologického ústavu, Zuzana Panczová a Vladimír Bahna z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie a Jakub Šrol a Vladimíra Čavojová z Ústave experimentálnej psychológie, CSPV SAV.

Celé podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku. Začína sa o 9:00 s predpokladaným ukončením o 12:45 hod. Prosíme záujemcov, ktorí sa chcú podujatia zúčastniť osobne, aby sa registrovali na tomto linku: https://forms.gle/qocM9NfJnxeBdWFW8

Prednáška bude v deň konania vysielaná aj naživo a po jej skončení dostupná online.

Ďalšie informácie a podrobnosti o podujatí nájdete na webovej stránke Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV a na facebooku.

Viac informácií o profesorovi van Prooijenovi nájdete tu.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86