Nominantovi CSPV SAV, v.v.i., profesorovi Rorymu Fitzgeraldovi, bude udelená Medzinárodná cena SAV 2023

V roku 2023 oslavujeme 20 rokov Európskej sociálnej sondy (ESS ERIC) na Slovensku. ESS ERIC je medzinárodný akademický prieskum so začiatkom v roku 2001 a od roku 2013 je konzorciom pre európsku výskumnú infraštruktúru ESFRI ERIC. Európska sociálna sonda skúma názory a postoje obyvateľov a obyvateliek Európy k rozmanitým oblastiam života a spoločnosti. Rovnako, dve desaťročia trvá aj spolupráca medzi slovenským koordinačným tímom ESS vedeným Denisou Fedákovou, Michalom Kentošom a Jozefom Výrostom  (CSPV SAV v.v.i., Spoločenskovedný ústav) a riaditeľom ESS ERIC profesorom Rorym Fitzgeraldom. V národnom kontexte je dôležité spomenúť, že profesor Fitzgerald zohral dôležitú úlohu pri vyjednávaní zabezpečenia kontinuity projektu ESS na Slovensku. Bez jeho neúnavného úsilia a aktivít by bola účasť Slovenska v tomto špičkovom medzinárodnom prieskume spoločnosti značne obmedzená. Navyše, profesor Fitzgerald bol a stále je v pracovnom a kolegiálnom kontakte s tímom CSPV SAV. Zúčastnil sa troch národných konferencií ESS na Slovensku v rokoch 2006, 2012 a 2016 a tiež významne prispel k zvýšeniu povedomia o prieskume ESS aj o konzorciu ESS ERIC. Vďaka neustálej podpore profesora Fitzgeralda pre slovenský koordinačný tím bolo možné dosiahnuť plné členstvo Slovenskej republiky v ESS ERIC v roku 2018.

Ďalšími dôvodmi pre udelenie Medzinárodnej ceny SAV 2023 je podpora diseminácie výsledkov prieskumu ESS. Pod záštitou ESS ERIC sa uskutočnili v roku 2014 v Prahe a v rokoch 2018 a 2022 v Budapešti vedecké konferencie vyšehradských krajín, ktoré vytvorili ideálne príležitosti pre diskusiu o nových sociálnych otázkach v regióne Vyšehradu, ale aj za jeho hranicami. Okrem toho, neoceniteľným prínosom pre slovenských výskumníkov a výskumníčky je napĺňanie jedného z hlavných cieľov ESS ERIC: praktizovať a propagovať najvyššie vedecké štandardy v medzinárodnom porovnávacom výskume v sociálnych vedách. Pre slovenských výskumníkov a výskumníčky poskytuje účasť v ESS ERIC príležitosti neustále sa učiť a aplikovať najvyššie metodologické a výskumné procedúry vo svojej vedeckej práci.

Dáta ESS bezpochyby slúžia ako excelentné “laboratórium” sociálnych vied. A ich silnou stránkou je, že sa dbá na participáciu čo najväčšieho počtu a čo najširšieho spektra európskych krajín. Aktuálne je po celom svete registrovaných viac ako 218 000 používateľov dát (takmer 600 zo Slovenska) a viac ako 6000 vedeckých publikácií tieto dáta použilo.

Slovenské dáta a všetky dáta ESS sú voľne dostupné tu: https://ess-search.nsd.no/

 Profesor Rory Fitzgerald pôsobí na City, University of London a bol úspešným koordinátorom vedeckých grantov. Jeho špecializáciou sú sociálne prieskumy, dizajn prieskumov a tvorba a testovanie dotazníkov. Má doktorát zo sociológie z City, University of London a je spolueditorom časopisu Survey Research Methods Journal. Spolu s ďalšími členmi koordinačného tímu ESS získal v roku 2005 Descartovu Cenu za “excelentný kolaboratívny vedecký výskum” a v roku 2020 získalo konzorcium ESS cenu Lijphart/Przeworski/Verba (LPV) Dataset Award 2020 od Americkej asociácie politických vied (APSA).

Profesor Rory Fitzgerald je riaditeľom ESS ERIC od roku 2013, kedy nahradil v tejto funkcii zosnulého profesora Sira Rogera Jowella. Na jeho počesť sa každoročne pod záštitou ESS ERIC koná Sir Roger Jowell Memorial Lecture.

 

Súvisiace linky:

https://www.europeansocialsurvey.org/about/country/slovakia/

https://svusav.sk/projekty/europska-socialna-sonda

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86