Riaditeľka CSPV SAV, v.v.i. vystúpila na webinári „Vedecké dáta o spoločnosti na Ukrajine“

Cieľom webinára, ktorý organizovala strategická pracovná skupina ESFRI a aliancia EASSH, bolo vytvoriť príležitosť pre oboznamovanie sa s možnosťami pre zapojenie Ukrajiny do výskumných infraštruktúr. Webinár spojil odborníkov a odborníčky z európskych výskumných infraštruktúr, donorov na európskej, národnej a súkromnej úrovni, ako aj delegátov z ESFRI a národných výskumných infraštruktúr.

Priestor dostali okrem iného tie výskumné infraštruktúry (ESS ERIC a GGP), ktoré už začali spoluprácu s Ukrajinou, aby porozprávali o svojich skúsenostiach a výzvach, ktorým čelia. Prezentácie aj diskusia prebiehali v troch tematických oblastiach: 1) zber údajov a 2) archivácia údajov v spoločenských vedách ako aj 3) údajov a digitalizácie v oblasti humanitných vied a kultúrneho dedičstva. Všetky tri oblasti mali zastrešujúci aspekt: ​​ako poskytnúť vedecké údaje pre výskum v odboroch spoločenských a humanitných vied na Ukrajine a ako môže Ukrajina spolupracovať s európskymi výskumnými infraštruktúrami.

Webinár tiež poukázal na potenciálny vplyv výskumných infraštruktúr spoločenských a humanitných vied na rôzne oblasti politiky. Zdôraznil súčasné medzery vo financovaní, ale vyzdvihol aj existujúce príležitosti. Medzi nich patrí napríklad platforma SSHOC, otvorený cloud spoločenských vied a humanitných vied. Diskusia bola ukončená návrhom ďalšieho postupu spolupráce v blízkej budúcnosti.

Viac informácií tu: https://eassh.eu/Thematic/Events/Scientific-data-about-society-in-Ukraine

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86