Centrovica 2023

V dňoch 12. – 14. júna 2023 sa v Košiciach stretli pracovníčky a pracovníci CSPV SAV, v.v.i., v poradí už na ôsmom pravidelnom každoročnom pracovnom stretnutí.

Program stretnutia zahájila prezentáciou o činnosti Centra Denisa Fedáková a činnosť organizačných zložiek postupne odprezentovali Anna Kalistová, Peter Halama a Branislav Šprocha. Nasledovali diskusie, projektové a osobné stretnutia. V tímoch aj v pléne sme sa sústredili na analýzu silných a slabých stránok činnosti Centra, na identifikovanie príležitostí a úvahám o výskumnej aj organizačnej stratégii. V záverečnej časti stretnutia sme diskusiu venovali plánovaniu aktivít súvisiacich s blížiacimi sa oslavami 70. výročia založenia SAV a „víkendom so SAV“ (23. - 24.6.2023 v Bratislave), na ktorom budú Centrum zastupovať jeho všetky tri organizačné zložky.

K príjemnej atmosfére prispeli aj neformálne posedenia a spoločný výlet.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86