Monografia o pripravenosti kapacít škôlok v obciach s rómskou komunitou

Úspešné fungovanie interdisciplinárneho výskumu, realizovaného v rámci Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., potvrdzuje aj nedávno vydaná monografia s názvom Pripravenosť kapacít materských škôl v obciach s marginalizovanou rómskou komunitou na uplatnenie povinného predprimárneho vzdelávania.

Autorsky sa na nej  podieľali Zuzana Polačková a Branislav Šprocha z Prognostického ústavu CSPV, v. v. i., spoločne s historikom Ondrejom Ficerim zo Spoločenskovedného ústavu CSPV, v. v. i.

V publikácii analyzovali pripravenosť kapacít materských škôl v obciach s marginalizovanou rómskou komunitou na uplatnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ako aj paralely s vývojom budovania siete materských škôl v období štátneho socializmu. Výskum realizovali pre potreby Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Publikácia na stiahnutie.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86