Stretnutie s medzinárodným hodnotiacim panelom

Dňa 9.11.2022 sa pracovníci a pracovníčky Centra spoločenských a psychologických vied stretli v MKC SAV s medzinárodným hodnotiacim panelom (MHP). Panelu predsedal prof. Wim van den Doel (Leiden University), a ďalšími členmi panelu boli prof. Balázs Kiss (Maďarská akadémia vied), prof. Özen Nergis Dolcerocca (Bologna University), prof. Markéta Křížová (Charles University in Prague) a prof. Ortwin de Graef (Leuven University).

Stretnutie otvoril člen predsedníctva SAV Michal Kšiňan a po úvodnom predstavení členov panelu nasledovala prezentácia výsledkov CSPV SAV, ktoré dosiahli v hodnotenom období (2016-2021). Výsledky Centra, jeho úspechy a plány predstavila riaditeľka Centra Denisa Fedáková. V závere prezentácie sa riaditeľka Centra poďakovala kolegom a kolegyniam za spoluprácu a angažovanosť. Nasledovala diskusia k otázkam členov panelu, v ktorej, okrem iných, vystúpili Richard Filčák, Ivana Studená, Peter Halama a Matúš Adamkovič. K slovu sa dostali aj prítomní členovia medzinárodného poradného panelu Centra, Doris Hanzl-Weiß a Peter Gröpel. Z diskusie vyplynulo niekoľko odporúčaní MHP smerujúcich k zviditeľneniu aktivít Centra a jeho ďalšieho rozvoja.

Po ukončení diskusie nasledovala uzatvorené stretnutie MHP s doktorandmi, doktorandkami, postdoktorandmi a postdoktorandkami.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86