Ocenenie SAV za najlepšiu doktorandskú prácu

Slovenská akadémia vied aj tento rok ocenila víťazov súťaže O najlepšiu doktorandskú prácu zo všetkých troch oddelení SAV. Za prvé miesto v 3. oddelení vied SAV získala ocenenie naša doktorandka Mgr. Jana Papcunová zo  Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i. s prácou Operacionalizácia nenávistných prejavov (tzv. hate speech): skúmanie indikátorov nenávistných prejavov a ich štruktúr. Práca  vzišla zo spolupráce sociálnych psychológov SvÚ CSPV SAV a výskumníkov v oblasti informačných technológií a umelej inteligencie Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií KInIT.
Víťazke blahoželáme!

Zdroj: SAV
Foto: Katarína Gáliková, Martin Bystriansky

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86