6. ročník konferencie CSPV SAV

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV) organizovalo 6. ročník pracovnej konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 7. apríla 2021. V nadväznosti na platné protiepidemiologické opatrenia a preventívne odporúčania v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa aj tohtoročné stretnutie uskutočnilo on-line.

Pracovníci a pracovníčky Ústavu experimentálnej psychológie, Spoločenskovedného ústavu v Košiciach a Prognostického ústavu zlúčení v CSPV diskutovali o publikačných a projektových aktivitách, o koncepcii výskumu a interdisciplinárnych prienikoch, ako aj o možnostiach a výzvach vyplývajúcich z transformácie SAV na verejné výskumné inštitúcie (v.v.i.).

Pracovnú konferenciu otvorila  riaditeľka CSPV Denisa Fedáková informáciou o činnosti CSPV v roku 2020, aktuálnom dianí v Centre a plánoch na rok 2021. Následne informovali o činnosti troch ústavov vedúci organizačných zložiek - Richard Filčák (PÚ), Anna Kalistová (SvÚ) a Peter Halama (ÚeP).

V ďalšom bloku konferencie zameranom na výkonové hodnotenie Peter Halama priblížil účastníkom a účastníčkam zmeny vo výkonovom hodnotení pre 3OV. V nadväznosti na výkonové hodnotenie riaditeľka CSPV Denisa Fedáková  informovala o aktuálne platných predpisoch pre publikačnú činnosť, ako aj o kategóriách v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti. K danému bodu programu prebehla diskusia, do ktorej sa zapojili viacerí účastníci konferencie.

Súčasťou programu konferencie bolo vystúpenie zástupkyne CSPV v Sneme SAV Edity Nemcovej, ktorá podrobne informovala o výsledkoch volieb do Predsedníctva SAV a zvolení kandidáta na funkciu predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka na ďalšie funkčné obdobie v rokoch 2021–2025. O rokovaní ostatného zasadnutia Snemu SAV referovali Ivan Brezina a Marek Dobeš. Ivan Brezina ďalej predstavil agendu Etickej komisie CSPV. Predsedníčka Vedeckej rady CSPV Viera Bačová informovala účastníkov konferencie o výsledkoch činnosti VR.

Pracovné konferencie CSPV sú unikátnym informačno-komunikačným fórom, ktorý sa opakovane ukázal ako vhodný a efektívny nástroj na výmenu informácií o činnosti a hlavných aktivitách Centra. Boli prezentované možnosti online spolupráce, výzvy pre diskusné fóra a webináre. Opäť sa potvrdilo, že vzájomná informovanosť a interdisciplinárne spájanie expertov a expertiek, spolupráca založená na ich kompetencii a prepojení môže vhodne posilniť efekt synergie a flexibility výskumných a projektových aktivít CSPV.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62