Výzvy, priority a príležitosti vzdelávania dospelých po roku 2020

Národná podporná služba EPALE Slovensko (EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe) organizovala online konferenciu o aktuálnej situácii v oblasti účasti dospelých na vzdelávaní na Slovensku a v Čechách, ktorá sa uskutočnila dňa 11. februára 2021, s výbornou účasťou 123 účastníkov.

Ivana Studená z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV vystúpila spolu s Ľubou Habodászovou (IVP, MŠVVaŠ SR) s príspevkom „Vzdelávanie dospelých v SR – základné fakty, dáta a zistenia v roku 2020“ a predstavili aktuálnu situáciu v účasti dospelých na formálnom a neformálnom vzdelávaní na Slovensku na základe výsledkov z výskumu.

Jedným z hlavných cieľov konferencie bolo diskutovať o prínosoch efektívnych politík vzdelávania dospelých a dôsledkoch ich absencie na Slovensku a mapovať prvé podnety z praxe o dopade epidémie Covid-19 na vzdelávanie dospelých.

Hlavné témy konferencie:
•    Výzvy, priority a príležitosti vzdelávania dospelých po roku 2020
•    Ako zasiahla pandémia COVID-19 vzdelávania dospelých na Slovensku a v Českej republike?
•    Kľúčové kompetencie vo vzdelávaní dospelých - pohľad na úspešné iniciatívy v oblasti základných gramotností, digitálnych zručností a mediálnej gramotnosti u dospelých na Slovensku a v Českej republike
•    Fungujúce modely multisektorovej spolupráce vo vzdelávaní dospelých

Videá rečníkov aj ďalšie informácie o konferencie sú dostupné na: https://epale.ec.europa.eu/sk/content/konferencia-epale-2021

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86