Prečítajte si: Výber z výsledkov 9. kola Európskej sociálnej sondy

V závere roku 2020 vydal kolektív zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV voľne dostupnú publikáciu, ktorá prezentuje vybrané zistenia z dát deviateho kola ESS (European Social Survey). Publikácia je príspevkom k interpretácii slovenských dát, ktoré sú po niekoľkoročnej „medzere“ opäť voľne k dispozícii.

Šesť kapitol predstavovanej publikácie približuje viaceré témy:
Vnímanie spravodlivosti a férovosti (Ďurkovská a Kalistová);
Kvalita života a ekonomická situácia (Adamkovič);
Meniace sa rodinné normy (Fedáková);
Postoje k migrácii (Bozogáňová a Piterová);
Offline a online populácia (Schmidt a Loziak);
Politická participácia (Kentoš a Papcunová).
Publikácia je voľne dostupná tu: https://www.svusav.sk/vystupy/ess9-sk2020.pdf
V kapitolách analyzované slovenské dáta pochádzajú z druhého zverejnenia dát pre 9. kolo ESS a sú voľne dostupné tu:
https://www.europeansocialsurvey.org/download.html?file=ESS9SK&c=SK&y=2018
Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62