Medzinárodná konferencia Zmena klímy 2019

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia pripravuje medzinárodnú konferenciu ZMENA KLÍMY 2019 - VÝZVY A RIEŠENIA, ktorá sa uskutoční 13. – 15. novembra v Bratislave.

Na konferencii vystúpi vedúci Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc. V rámci III. a IV. bloku prednášok bude prezentovať „Akčný plán implementácie Národnej adaptačnej stratégie Slovenskej republiky“ a  „Scenáre vývoja životného prostredia v SR 2020+“.

Cieľom konferencie je zdieľanie a šírenie poznatkov a informácií v oblasti politiky zmeny klímy, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky, prijímaných postupov a riešení na medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

Konferencia bude realizovaná prednáškovými blokmi, súvisiacimi panelovými diskusiami, zabezpečená bude posterová sekcia a tematická exkurzia.
 
TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE:
-    Strategický a koncepčný rámec zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej dopady na globálnej, národnej, regionálnej i lokálnej úrovni
-    Spolupráca zainteresovaných skupín spoločnosti pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo, odolné k zmene klímy
-    Podpora samospráv v realizácii opatrení
-    Trendy, predpovede a možné scenáre dopadov zmeny klímy
-    Možnosti financovania mitigačných a adaptačných opatrení
-    Dobré príklady a skúsenosti z praxe
 

Viac informácií nájdete na https://www.sazp.sk/novinky/sazp-pozyva-na-medzinarodnu-konferenciu-zmena-klimy-2019.html.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62