Seminár Open Science & Academic Writing na ÚEP CSPV SAV

V rámci pravidelných odborných seminárov Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV sa 22.5.2019  uskutočnil interaktívny workshop s dvomi zahraničnými lektormi – Dr. Miroslavom Sirotom z University of Essex a Dr. Frederickom Vallée-Tourangeau z Kingston University.

Cieľom workshopu bolo oboznámiť doktorandov a zamestnancov  s najnovšími trendmi zameranými na podporu Open Science, diskutovať o vlastnom výskume a praktických radách k úspešnému publikovaniu. V rámci workshopu Dr. Vallée-Tourangeau predstavil témy súvisiace s publikovaním v akademických časopisoch – od výberu spoluautorov a vhodného časopisu až po praktické rady týkajúce sa anglickej interpunkcie. Účastníci mali možnosť získať vyskúšať si pred-registráciu svojho výskumu a spätnú väzbu od Dr. Sirotu, ktorý je členom Study Selection Committee, ktorá je zodpovedná za výber pred-registrovaných štúdií v rámci Psychological Science Accelerator. K zlepšeniu psychologickej vedy prispieva ako Ambassador of the Center for Open Science a člen UK Network of Open Science Workig Groups.

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV vydáva karentovaný časopis Studia Psychologica, ktorý v roku 2019 začal ponúkať možnosť registrovaných štúdií, preto editori časopisu ocenili možnosť diskutovať s Dr. Sirotom a Dr. Vallée-Tourangeau ako externými členmi redakčnej rady o možnostiach, ako zvýšiť kredibilitu a viditeľnosť Studia Psychologica v medzinárodnom kontexte.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86