Účasť CSPV SAV na konferencii ECER 2018 v Bolzane

Tím vedeckých pracovníkov CSPV SAV, ktorí participujú na projekte H2020 ENLIVEN „Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe“ sa zúčastnil každoročnej medzinárodnej konferencie EUROPEAN CONFERENCE ON EDUCATION RESEARCH (ECER) na pôde Free University Bolzano,  počas ktorej vystúpili vo viacerých sekciách. Miroslav Štefánik vystúpil v sekcii Lifelong Learning s príspevkom „Barriers to Participation of Adults in Lifelong learning: New Evidence from 30 European Countries“ v spoluautorstve s S.Cabus a P.Ilieva-Trichkova. V sekcii nazvanej Bounded Agency in Workplace Learning – A Compartive View s príspevkom „The Intersection of Individual and Organisational Bounded Agency in Workplace Learning – A Comparative Approach“ vystúpili Ivana Studená (vedúca projektu za SR) a Denisa Fedáková v spoluautorstve s G.Heflerom a J.Wulz. V tejto sekcii s príspevkom „Early Career Workplace Learning in Adult Education“ v spoluautorstve vystúpil Gabriel Weibl. Aktívna účasť našich výskumníkov na tejto významnej konferencii a početné pracovné stretnutia sú preukázaním prínosu slovenských vedcov v projekte H2020.

Viac informácii nájdete na stránke projektu: https://h2020enliven.org/2018/09/05/enliven-symposium-at-ecer-2018/

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62