Výsledky volieb do Správnej rady CSPV SAV, v.v.i.

Vedecká rada CSPV SAV, v.v.i. vyhlásila voľby do Správnej rady CSPV SAV, v.v.i., ktoré sa konali 11. júla 2018. Voľby viedla predsedníčka Vedeckej rady CSPV SAV, v.v.i. prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. V úvode oznámila, že podľa Zakladacej listiny CSPV SAV, v.v.i. tvorí Správnu radu päť členov - riaditeľka centra a vedúci organizačných zložiek. Preto možno voliť len jedného ďalšieho člena Správnej rady (štyria členovia Správnej rady sú daní zákonom o v.v.i.). Oprávnení voliči zvolili za členku Správnej rady CSPV SAV, v.v.i. doc. PaedDr. Vladimíru Kurincovú Čavojovú, PhD.

Zloženie Správnej rady CSPV SAV, v.v.i.:

 • Mgr. Denisa Fedáková, PhD. - riaditeľka CSPV SAV, v.v.i.
 • Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc. - zástupca riaditeľky a vedúci org. zložky: Prognostický ústav CSPV SAV, v.v.i.
 • Ing. Anna Kalistová - vedúca org. zložky: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v.v.i.
 • prof. Mgr. Peter Halama, PhD. - vedúci org. zložky: Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, v.v.i.
 • doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD. - členka


Viac o priebehu volieb si môžete prečítať v zápisnici.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62