Voľby členov Správnej rady v.v.i.

Vedecká rada Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Bratislave oznamuje konanie volieb členov Správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len v. v. i.). , ktoré sa uskutočnia 11. júla 2018 v zasadačke Pavilónu spoločenských vied, Dúbravská cesta 9 (členovia AO za organizačné zložky ÚEP a PÚ) a v zasadačke SVÚ CSPV SAV, Karpatská 5, 040 01 Košice (členovia AO za SVÚ), pohovor sa začína  od 10:00 hod.. Voľba sa koná ihneď po skončení pohovorov s kandidátmi.

V stanovenej lehote Vedeckej rade predložili záujem uchádzať sa o post v Správnej rade nasledujúci kandidáti:
-    Ing. Ivana Studená, PhD., z PÚ CSPV SAV
-    Mgr. Michal Kentoš PhD., z SVÚ CSPV SAV
-    doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD. z ÚEP CSPV SAV

Vedecká rada uverejňuje menoslov oprávnených voličov, ktorí budú voliť členov Správnej rady. Zoznamy voličov za jednotlivé organizačné zložky:
-    Prognostický ústav CSPV SAV
-    Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
-    Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62