Celoživotné učenie pre každého – príležitosť a výzva pre Slovensko

Dostupnosť príležitostí pre celoživotné učenie pre každého je jedným zo zásadných mechanizmov, ktoré musíme integrovať do nášho systému vzdelávania, uviedla počas konferencie Učiace sa mestá / Learning Cities Ivana Studená z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV.
Konferenciu Učiace sa mestá/Learning Cities, ktorá sa uskutočnila dňa 13. októbra 2017 v Bratislave organizovala Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nad podujatím prevzala záštitu Slovenská komisia pre UNESCO. Význam a dôležitosť tohto podujatia podčiarkla svojou účasťou aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová, ktorá vo svojom úvodnom slove potvrdila nevyhnutnosť celoživotného vzdelávania.
Podnetná diskusia domácich a zahraničných odborníkov, zástupcov príslušných rezortov vzbudila záujem expertov z verejných, súkromných i neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania.  V priebehu diskusného panela p. Ivana Studená informovala aj o hĺbkovom výskume PÚ CSPV SAV realizovaného v rámci projektu H2020 ENLIVEN zameraného na celoživotné učenie, ako dôležitého zdroja informácií pre decíznu sféru. Podčiarkla, že celoživotné učenie sa právom stalo súčasťou prioritných cieľov Agendy 2030.
Konferencia Učiace sa mestá/Learning Cities sa konala sa v rámci Týždňa celoživotného učenia na Slovensku.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62