Prognostické práce - Výzva na zasielanie príspevkov pre rok 2017

Výzva na zasielanie príspevkov pre rok 2017/ CALL FOR PAPERS 2017: Prognostické práce - Foresight, Analysis and Recommendations; PP-FAR
(The Forecasting papers –> FAR)

Radi by sme Vás informovali, že pri príležitosti druhého výročia vytvorenia Centra spoločenských a psychologických vied, Prognostický ústav, jedna z jeho troch zložiek, ďalej strategicky podporuje a rozvíja svoju publikačnú platformu známu ako Prognostické práce.

Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli upraviť anglický názov na Foresight, Analysis and Recommendations – FAR, ktorý vystihuje záujem o vedeckú diskusiu v oblasti tvorby a analýzy stratégií a výhľadov na ekonomický, sociálny a technologického vývoj Slovenska a odporučení pre účinné nástroje pre politiky v daných oblastiach krajín EÚ ako aj mimo EÚ. Slovenský názov Prognostické práce ostáva v platnosti pre kontinuitu v domácom prostredí.

Pripravované číslo PP - FAR bude publikované do konca roka 2017. Príspevky do tohtoročného čísla prijímame do 17. Novembra (na mailovú adresu prognostickeprace@savba.sk). Podporujeme publikovanie príspevkov v anglickom jazyku. V prípade slovenských príspevkov ponúkame pre toto číslo podporu prekladu abstraktu to angličtiny.


Prognostické práce majú dobrú históriu fungovania ako recenzovaný vedecký časopis http://www.prog.sav.sk/index.php?id=10. Vytvorený potenciál pre ďalší rozvoj smerom ku zahraničnej vedeckej komunite budeme aktívne podporovať aj jeho zaradením do ďalších zahraničných databáz.

Radi by sme zdôraznili interdisciplinárny a aplikačný rozmer časopisu ako aj zmysel vytvárať špecifický priestor pre vedeckú diskusiu spoločného geopolitického segmentu danej tematickej oblasti ako sú pre ilustráciu krajiny V4, krajiny Balkánskeho priestoru zahŕňajúce napr. Bulharsko, Rumunsko; pobaltské štáty atď. Pre analýzu miestnych a  cezhraničných procesov to sú krajiny hraničiace so Slovenskom a Škandinávia ako zdroj dobrých príkladov praxe a tak podobne. Geografický záber nepredstavuje prioritu pri prijímaní vedeckých statí, hlavným kritériom ostáva ich vedecká úroveň a prínos príspevku ku danej tematickej oblasti.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62